Elektronická přihláška k zápisu na školní rok 2020/2021
   Kontakty
  ZUŠ Šumperk
    Žerotínova 11
    787 01   Šumperk
    tel: +420 583 214 361
    mobil: +420 602 807 998
   
  Pramet - sponzor školy ZUŠ Šumperk
  Hudební centrum - sponzor školy ZUŠ Šumperk
  ing.Blažek - sponzor školy ZUŠ Šumperk
  Master Bike - sponzor školy ZUŠ Šumperk
  Alois Pospíšil - sponzor školy ZUŠ Šumperk

  Aktuality

  Mezinárodní kytarová soutěž

  Mezinárodní kytarová soutěž

  V pátek 15. června proběhl ve Zruči nad Sázavou sedmý ročník mezinárodní kytarové soutěže. Školu na něm zastupovali žáci ze třídy paní učitelky Elišky Strachotové Nicol Pleyerová a Richard Kolář. Nicol Pleyerová se umístila na 3. místě. Blahopřejeme a děkujeme.
  zobrazit celý článek...

  Prague Junior Note

  Prague Junior Note

  na 27. ročníku mezinárodní klavírní soutěže Prague Junior Note nás 15. června reprazentovala žákyně ze třídy paní učitelky Iriny Švédové Sofie Horčicová. V silné konkurenci se umístila na krásném třetím místě. Děkujeme za vzornou reprezentaci a blahopřejeme.
  zobrazit celý článek...

  Evropský den hudby

  Evropský den hudby

  V pátek 15. června se v prostorách školy uskutečnil tradiční Evropský den hudby - neformální setkání učitelů, žáků, rodičů a veejnosti, na kterém se představili žáci hudebního, tanečního a výtvarného oboru. Na organizaci pohodového odpoledne se výraznou měrou podíleli učitelé školy ve spolupráci s rodiči. Všem, kteří nám při organizaci této akce pomohli, patří veliké poděkování.
  zobrazit celý článek...

  1. místo v ústředním kole soutěže

  1. místo v ústředním kole soutěže

  V pátek 1. června 2018 reprezentovaly žákyně tanečního oboru ze třídy paní učitelky Marie Jirmanové naši školu v ústředním kole soutěže základních uměleckých škol. Choreografie To samo ztvárněná taneční skupinou školy (Bojcovová, Jedličková, Kovářová, Kovářová, Mikolajczaková, Nimmerrichterová, Pokorná, Smékalová), získala 1. místo v soutěži.
  Všem účastníkům blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci školy.
  zobrazit celý článek...

  Evropský den hudby

  Evropský den hudby

  Jako každý rok i tentokrát se v pátek 15. června 2018 setkáme v prostorách školní zahrady, abychom společně oslavili den hudby. Vystoupí soubory školy, baletní, výtvarný a hudebně dramatický obor. Pro děti jsou připraveny i hry. Těšíme se na společné setkání.
  zobrazit celý článek...

  Jarní koncert

  Jarní koncert

  Žáci p. uč. D. Davidové, H. Johnové a Y. Jurčíkové vás zvou do Klášterního kostela na jarní koncert, který se koná v pondělí 4. června 2018 v 18:00.
  zobrazit celý článek...

  ZÁPIS DO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/19

  ŘEDITEL

  ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, ŠUMPERK, ŽEROTÍNOVA 11
   
  vyhlašuje
   
  ZÁPIS

  do přípravného ročníku hudebního oboru

  a


  TALENTOVOU ZKOUŠKU

  pro přijetí ke studiu v I. a II. stupni hudebního, tanečního a výtvarného  oboru
   
  pro školní rok 2018/2019
   
  ve dnech 28. května - 1. června 2018
   
  od 14:00 - 18:00 hod.
   
  v budově Základní umělecké školy, Šumperk, Žerotínova 11
   
  Bližší informace: +420 583 214 361; +420 602 807 998
  http://www.zus-sumperk.cz

   
  Ke studiu se žáci přihlašují závaznou písemnou přihláškou na předepsaném tiskopise, nebo odesláním elektronické přihláškyPo odeslání přihlášky je nutné se dostavit s dítětem k zápisu a talentové zkoušce v termínu vyhlášeném ředitelem školy.

  Přihlášku za nezletilého podepisují jeho rodiče nebo jiní zákonní zástupci. Žáci jsou ke studiu přijímáni na základě úspěšného vykonání talentové zkoušky a doporučení přijímací komise.

  PaedDr. František Havelka, Ph.D.
  ředitel školy
   123 . . . 6789101112 . . . 313233