Kontakty
ZUŠ Šumperk
  Žerotínova 11
  787 01   Šumperk
  tel: +420 583 214 361
  mobil: +420 602 807 998
 
Pramet - sponzor školy ZUŠ Šumperk
Hudební centrum - sponzor školy ZUŠ Šumperk
ing.Blažek - sponzor školy ZUŠ Šumperk
Master Bike - sponzor školy ZUŠ Šumperk
Alois Pospíšil - sponzor školy ZUŠ Šumperk

Aktuality

1. místo v ústředním kole soutěže

1. místo v ústředním kole soutěže

V pátek 1. června 2018 reprezentovaly žákyně tanečního oboru ze třídy paní učitelky Marie Jirmanové naši školu v ústředním kole soutěže základních uměleckých škol. Choreografie To samo ztvárněná taneční skupinou školy (Bojcovová, Jedličková, Kovářová, Kovářová, Mikolajczaková, Nimmerrichterová, Pokorná, Smékalová), získala 1. místo v soutěži.
Všem účastníkům blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci školy.
zobrazit celý článek...

Evropský den hudby

Evropský den hudby

Jako každý rok i tentokrát se v pátek 15. června 2018 setkáme v prostorách školní zahrady, abychom společně oslavili den hudby. Vystoupí soubory školy, baletní, výtvarný a hudebně dramatický obor. Pro děti jsou připraveny i hry. Těšíme se na společné setkání.
zobrazit celý článek...

Jarní koncert

Jarní koncert

Žáci p. uč. D. Davidové, H. Johnové a Y. Jurčíkové vás zvou do Klášterního kostela na jarní koncert, který se koná v pondělí 4. června 2018 v 18:00.
zobrazit celý článek...

ZÁPIS DO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/19

ŘEDITEL

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, ŠUMPERK, ŽEROTÍNOVA 11
 
vyhlašuje
 
ZÁPIS

do přípravného ročníku hudebního oboru

a


TALENTOVOU ZKOUŠKU

pro přijetí ke studiu v I. a II. stupni hudebního, tanečního a výtvarného  oboru
 
pro školní rok 2018/2019
 
ve dnech 28. května - 1. června 2018
 
od 14:00 - 18:00 hod.
 
v budově Základní umělecké školy, Šumperk, Žerotínova 11
 
Bližší informace: +420 583 214 361; +420 602 807 998
http://www.zus-sumperk.cz

 
Ke studiu se žáci přihlašují závaznou písemnou přihláškou na předepsaném tiskopise, nebo odesláním elektronické přihláškyPo odeslání přihlášky je nutné se dostavit s dítětem k zápisu a talentové zkoušce v termínu vyhlášeném ředitelem školy.

Přihlášku za nezletilého podepisují jeho rodiče nebo jiní zákonní zástupci. Žáci jsou ke studiu přijímáni na základě úspěšného vykonání talentové zkoušky a doporučení přijímací komise.

PaedDr. František Havelka, Ph.D.
ředitel školy

ZÁPIS DO NEHUDEBNÍCH OBORŮ PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/19

Výtvarný obor - Dr. E. Beneše 1, Šumperk: pondělí - pátek (1. 6. 2017 - 23. 6. 2017) od 15:00 - do 18:00 hod.

Taneční obor - Žerotínova 11, Šumperk: pondělí - pátek (1. 6. 2017 - 23. 6. 2017) od 15:00 - do 18:00 hod.

Literárně dramatický obor - Žerotínova 11, Šumperk: vždy ve středu (7. 6., 14. 6. 21. 6. 2017) od 15:00 - do 18:00 hod.

 
Přihláška k zápisu pro školní rok 2017-18
Ke studiu se žáci přihlašují závaznou písemnou přihláškou na předepsaném tiskopise, nebo odesláním elektronické přihláškyPo odeslání přihlášky je nutné se dostavit s dítětem k zápisu a talentové zkoušce v termínu vyhlášeném ředitelem školy.

Výuka hudební nauky

HUDEBNÍ NAUKA
a  PHV
p. uč. Nezbedové
v týdnu od 28. 5.- 1. 6. 2018

ODPADÁ


(talentové zkoušky)

TERMÍNY ZKOUŠEK Z HUDEBNÍ NAUKY

Termíny závěrečných zkoušek z hudební nauky
pro žáky  s více jak 50% absencí
(týká se žáků zapasaných u p. uč. Sekyry, Macka
 a  Nezbedové)
 
pátek 25. května     16:00 – 17:30
pondělí 4. června    17:30 -  19:00
úterý 5. června        17:00 – 18: 30
středa 6. června      16:30- 17:15
 
Žáci se dostaví v daných termínech k p. uč. Nezbedové na č. 5 v přízemí s psacími potřebami.
Předmětem  písemné zkoušky bude v září zadaná látka z pracovních sešitů za školní rok 2017/18.
 
14. května 2018                              Lenka Nezbedová
 
ZUŠ OPEN 2018

ZUŠ OPEN 2018

Dovolte mi, abych jménem vedení školy poděkoval všem zúčastněným za vytvoření krásné a pohodové atmosféry při včerejší ZUŠ OPEN. Město Šumperk ožilo hudbou, zpěvem, tancem, dramatickým vystoupením a výtvarnými aktivitami, a naši žáci a učitelé tak ukázali, že se společně dovedou bavit a naše práce má smysl.
František Havelka, ředitel školy
zobrazit celý článek...

Regionální soutěžní přehlídka čtyřruční hry a hry na dva klavíry

Regionální soutěžní přehlídka čtyřruční hry a hry na dva klavíry

Regionální soutěžní přehlídka čtyřruční hry a hry na dva klavíry se konala 17. května 2018 v Základní umělecké škole Iši Krejčího v Olomouci. Naši školu reprezentovali žáci ze třídy paní učitelnky Valentové.
Výsledky našich žáků:
Eliška Kubová, Jan Paloncý - zlaté pásmo
Marie Kamlarová, Marie Schubertová - zlaté pásmo
Všem oceněným i paní učitelce blahopřejeme a děkujeme.
zobrazit celý článek...

Představení tanečního oboru

Žáci tanečního oboru se představí ve svých choreografiích v prostorách šumperského divadla dne 25. května 2018 v 18:00 hodin.
 123 . . . 6789101112 . . . 313233