Základní umělecká škola, Šumperk
  Šablony pro MŠ a ZŠ I
  Výtvarný obor
  Facebook školy
  Youtube školy
  ZUŠ Šumperk
    Žerotínova 11
    787 01   Šumperk
    +420 583 214 361
    +420 602 807 998
   
    ID datové schránky: pwjqfwz

  QR code
  Olomoucký kraj
  Město Šumperk
  Nadace Karla Komárka
  ing.Blažek - sponzor školy ZUŠ Šumperk
  Alois Pospíšil - sponzor školy ZUŠ Šumperk
   Kalendář akcí školy

  Dokumenty


  Dokumenty školy

  Projekty ESF - Šablony II

  Školní vzdělávací program je k dispozici v kanceláři školy.

  Zprávy o činnosti školy

  Zpráva o činnosti Základní umělecké školy, Šumperk, Žerotínova 11 za školní rok 2022/23
  Zpráva o činnosti Základní umělecké školy, Šumperk, Žerotínova 11 za školní rok 2021/22
  Zpráva o činnosti Základní umělecké školy, Šumperk, Žerotínova 11 za školní rok 2020/21

  Směrnice ředitele školy

  Školní řád
  Pokyn ředitele k zajištění úkolů vyplývajících ze zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
  Směrnice ředitele o stanovení úplaty za vzdělávání
  Směrnice ředitele školy o pronájmu hudebních nástrojů
  Provozní řád tanečního sálu - Žerotínova 11, Šumperk
  Provozní řád tanečního sálu - pobočka Jindřichov
  Provozní řád učeben výtvarného oboru

  Směrnice ředitele školy o poskytování příspěvku na stravování
  Směrnice ředitele školy o poskytování cestovních náhrad


  Výroční zprávy o poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb.

  Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., za rok 2022

  Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., za rok 2021

  Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., za rok 2020
  Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., za rok 2019
  Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., za rok 2018
  Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., za rok 2017
  Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., ze rok 2016
  Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2015

  Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2014
  Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2013
  Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2012
  Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2011
  Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2010  Zřizovací listina

  01 Zřizovací listina ZUŠ Šumperk, Žerotínova 11 - 2001
  02 Dodatek č. 01 k ZL ZUŠ Šumperk,Žerotínova 11
  03 Úplné znění ZL ZUŠ Šumperk, Žerotínova 11 - 2003
  04 Dodatek č. 02 K ZL ZUŠ Šumperk, Žerotínova 11
  05 Dodatek č. 03 k ZL ZUŠ Šumperk, Žerotínova 11
  06 Úplné znění ZL ZUŠ Šumperk, Žerotínova 11 - 2009


  Kateřina Suchomelová - Historie a současnost Základní umělecké školy v Šumperku