Základní umělecká škola, Šumperk
  Elektronická přihláška k zápisu na školní rok 2021/2022
  Leták školy

  Třídní besídka 18.4.2021 v 18:00

  Dvořák - Z nového světa

  A přece se učí! • Česká studentská filharmonie

  Benefiční koncert Nadace Komárkových - Piana do škol

  ZUŠ Šumperk
    Žerotínova 11
    787 01   Šumperk
    tel: +420 583 214 361
    mobil: +420 602 807 998
   
    ID datové schránky: pwjqfwz

  QR code
  Pramet - sponzor školy ZUŠ Šumperk
  Nadace Karla Komárka
  ing.Blažek - sponzor školy ZUŠ Šumperk
  Alois Pospíšil - sponzor školy ZUŠ Šumperk

  Dokumenty


  Dokumenty školy

  Projekty ESF - Šablony II

  Školní vzdělávací program je k dispozici v kanceláři školy.

  Zprávy o činnosti školy
  Zpráva o činnosti Základní umělecké školy, Šumperk, Žerotínova 11 za školní rok 2019/20
  Zpráva o činnosti Základní umělecké školy, Šumperk, Žerotínova 11 za školní rok 2018/19
  Zpráva o činnosti Základní umělecké školy, Šumperk, Žerotínova 11 za školní rok 2017/18
  Zpráva o činnosti Základní umělecké školy, Šumperk, Žerotínova 11 za školní rok 2016/17
  Zpráva o činnosti Základní umělecké školy, Šumperk, Žerotínova 11 za školní rok 2015/16
  Zpráva o činnosti Základní umělecké školy, Šumperk, Žerotínova 11 za školní rok 2014/15
  Zpráva o činnosti Základní umělecké školy, Šumperk, Žerotínova 11 za školní rok 2013/14
  Zpráva o činnosti Základní umělecké školy, Šumperk, Žerotínova 11 za školní rok 2012/13
  Zpráva o činnosti Základní umělecké školy, Šumperk, Žerotínova 11 za školní rok 2011/12
  Zpráva o činnosti Základní umělecké školy, Šumperk, Žerotínova 11 za školní rok 2010/11
  Zpráva o činnosti Základní umělecké školy, Šumperk, Žerotínova 11 za školní rok 2009/10


  Směrnice ředitele školy

  Školní řád
  Pokyn ředitele k zajištění úkolů vyplývajících ze zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
  Směrnice ředitele o stanovení úplaty za vzdělávání
  Směrnice ředitele školy o pronájmu hudebních nástrojů
  Provozní řád tanečního sálu - Žerotínova 11, Šumperk
  Provozní řád tanečního sálu - pobočka Jindřichov
  Provozní řád učeben výtvarného oboru  Výroční zprávy o poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb.
  Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., ze rok 2019
  Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., ze rok 2018
  Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., ze rok 2017
  Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., ze rok 2016
  Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2015

  Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2014
  Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2013
  Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2012
  Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2011
  Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2010  Zřizovací listina

  01 Zřizovací listina ZUŠ Šumperk, Žerotínova 11 - 2001
  02 Dodatek č. 01 k ZL ZUŠ Šumperk,Žerotínova 11
  03 Úplné znění ZL ZUŠ Šumperk, Žerotínova 11 - 2003
  04 Dodatek č. 02 K ZL ZUŠ Šumperk, Žerotínova 11
  05 Dodatek č. 03 k ZL ZUŠ Šumperk, Žerotínova 11
  06 Úplné znění ZL ZUŠ Šumperk, Žerotínova 11 - 2009


  Kateřina Suchomelová - Historie a současnost Základní umělecké školy v Šumperku