Kontakty
ZUŠ Šumperk
  Žerotínova 11
  787 01   Šumperk
  tel: +420 583 214 361
  mobil: +420 602 807 998
 
Pramet - sponzor školy ZUŠ Šumperk
Hudební centrum - sponzor školy ZUŠ Šumperk
ing.Blažek - sponzor školy ZUŠ Šumperk
Master Bike - sponzor školy ZUŠ Šumperk
Alois Pospíšil - sponzor školy ZUŠ Šumperk

Dokumenty


Dokumenty školy

Školní vzdělávací program je k dispozici v kanceláři školy.

Zprávy o činnosti školy
Zpráva o činnosti Základní umělecké školy, Šumperk, Žerotínova 11 za školní rok 2018/19
Zpráva o činnosti Základní umělecké školy, Šumperk, Žerotínova 11 za školní rok 2017/18
Zpráva o činnosti Základní umělecké školy, Šumperk, Žerotínova 11 za školní rok 2016/17
Zpráva o činnosti Základní umělecké školy, Šumperk, Žerotínova 11 za školní rok 2015/16
Zpráva o činnosti Základní umělecké školy, Šumperk, Žerotínova 11 za školní rok 2014/15
Zpráva o činnosti Základní umělecké školy, Šumperk, Žerotínova 11 za školní rok 2013/14
Zpráva o činnosti Základní umělecké školy, Šumperk, Žerotínova 11 za školní rok 2012/13
Zpráva o činnosti Základní umělecké školy, Šumperk, Žerotínova 11 za školní rok 2011/12
Zpráva o činnosti Základní umělecké školy, Šumperk, Žerotínova 11 za školní rok 2010/11
Zpráva o činnosti Základní umělecké školy, Šumperk, Žerotínova 11 za školní rok 2009/10


Směrnice ředitele školy

Školní řád
Pokyn ředitele k zajištění úkolů vyplývajících ze zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Směrnice ředitele o stanovení úplaty za vzdělávání
Směrnice ředitele školy o pronájmu hudebních nástrojů
Provozní řád tanečního sálu - Žerotínova 11, Šumperk
Provozní řád tanečního sálu - pobočka Jindřichov
Provozní řád učeben výtvarného oboruVýroční zprávy o poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb.
Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., ze rok 2018
Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., ze rok 2017
Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., ze rok 2016
Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2015

Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2014
Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2013
Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2012
Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2011
Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2010Zřizovací listina

01 Zřizovací listina ZUŠ Šumperk, Žerotínova 11 - 2001
02 Dodatek č. 01 k ZL ZUŠ Šumperk,Žerotínova 11
03 Úplné znění ZL ZUŠ Šumperk, Žerotínova 11 - 2003
04 Dodatek č. 02 K ZL ZUŠ Šumperk, Žerotínova 11
05 Dodatek č. 03 k ZL ZUŠ Šumperk, Žerotínova 11
06 Úplné znění ZL ZUŠ Šumperk, Žerotínova 11 - 2009


Kateřina Suchomelová - Historie a současnost Základní umělecké školy v Šumperku