Základní umělecká škola, Šumperk
  Šablony pro MŠ a ZŠ I
  Výtvarný obor
  Facebook školy
  Youtube školy
  ZUŠ Šumperk
    Žerotínova 11
    787 01   Šumperk
    +420 583 214 361
    +420 602 807 998
   
    ID datové schránky: pwjqfwz

  QR code
  Olomoucký kraj
  Město Šumperk
  Nadace Karla Komárka
  ing.Blažek - sponzor školy ZUŠ Šumperk
  Alois Pospíšil - sponzor školy ZUŠ Šumperk
   Kalendář akcí školy

  Úřední deska

  Dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, strukturované podle vyhlášky č. 442/2006 Sb., kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu, v aktuálním znění:

  Název organizace:

  Základní umělecká škola, Šumperk, Žerotínova 11

  • Zřizovatel: Olomoucký kraj, Jeremenkova 1191/40a, Hodolany, 779 00 Olomouc, IČ: 60609460
  • Školský rejstřík: Škola zapsána rozhodnutím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky do školského rejstříku; Resortní identifikátor (RED_IZO): 600001776
  • Hlavním účelem zřízení organizace je poskytování základního uměleckého vzdělávání. Předmět činnosti organizace je vymezen ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění, o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
  • Škola je zřízena na dobu neurčitou
  • Právní forma: příspěvková organizace

  Organizační struktura:

  • Organizační struktura školy - Školní řád Základní umělecké školy, Šumperk, Žerotínova 11 (Školní řád)

  Kontaktní spojení

  Základní umělecká škola, Šumperk, Žerotínova 11, 787 01 Šumperk

  Bankovní spojení

  • Komerční banka, a. s., č. ú.: 3833841/0100

  Další místa poskytovaného vzdělávání:

  • Dr. E. Beneše 1, 787 01 Šumperk - výtvarný obor
  • Školní 199, 788 33 Hanušovice - hudební a taneční obor

  Úřední hodiny pro veřejnost:

  • pondělí od 13:00 do 17:00 hodin
  • úterý od 13:00 do 16:00 hodin
  • středa od 13:00 do 17:00 hodin
  • čtvrtek od 13:00 do 15:00 hodin

  Dokumenty:

  Žádosti o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím:

  • Žadatel jednoznačně uvede, že se domáhá poskytnutí informace ve smyslu tohoto zákona
  • Žádost lze podat:
   a) ústně
   b) e-mailem: skola@zus-sumperk.cz
   c) písemně: Základní umělecká škola, Šumperk, Žerotínova 11, 787 01 Šumperk

  Příjem žádostí a dalších podání:

  • Podat žádost, stížnost, předložit návrh, podnět nebo jiné dožádání lze řediteli školy písemně nebo ústně v úředních hodinách

  Opravné prostředky:

  • Žádost o opravný prostředek je možné podat ke Krajskému úřadu Olomouckého kraje, Jeremenkova 1191/40a, Hodolany, 779 00 Olomouc

  Úhrady za poskytování informací:

  • Sazebník úhrad za poskytování informací nevydán, škola poskytuje informace bezúplatně

  Formuláře:

  • Přihlášky ke studiu jsou zveřejněny na webových stránkách školy ve vyhlášených termínech přijímacího řízení
  • Přihlášku ke studiu lze elektronicky vyplnit po předchozí domluvě i v kanceláři školy

  Předpisy:

  • Školní řád, k dispozici v kanceláři školy a v elektronické podobě zde
  • Školní vzdělávací program, k dispozici v kanceláři školy

   Licenční smlouvy:

   • OSA - Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, z. s., Asociace základních uměleckých škol České Republiky, Klapkova 25, 182 00 Praha 8
   • OSA - Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, z. s. Uzavřeny hromadné licenční smlouvy o užití hudebních děl s textem i bez textu při rozmnožování a rozšiřování zvukových a hudebních zvukově-obrazových nosičů

   Výroční zprávy:

   • Výroční zprávy jsou k dispozici v kanceláři školy a v elektronické podobě zde

   Ostatní zveřejněné dokumenty: