Základní umělecká škola, Šumperk
  Šablony pro MŠ a ZŠ I
  Výtvarný obor
  Facebook školy
  Youtube školy
  ZUŠ Šumperk
    Žerotínova 11
    787 01   Šumperk
    +420 583 214 361
    +420 602 807 998
   
    ID datové schránky: pwjqfwz

  QR code
  Olomoucký kraj
  Město Šumperk
  Nadace Karla Komárka
  ing.Blažek - sponzor školy ZUŠ Šumperk
  Alois Pospíšil - sponzor školy ZUŠ Šumperk
   Kalendář akcí školy  Literárně dramatický obor ZUŠ

   


   

  Studium:

   

  Přípravné studium: 1 - 2 roky
   

  I. stupeň: 7 let
   

  II. stupeň: 4 roky


   
  Vyučující:

   

  Matěj Kašík

   

  Literárně-dramatický obor je oborem syntetizujícím. Svým charakterem vede žáky ke komplexnímu rozvoji jejich osobnosti. Klade se za cíl vychovat přiměřeně ambiciózní, vyrovnané jedince s dostatečně vyvinutou sebereflexí a empatií, která se projevuje v rámci sociální skupiny. K tomuto záměru dopomáhají metody, formy a techniky práce od dramatické hry, přes vyprávění, improvizaci, pantomimu až po vlastní tvorbu a hodnotící diskusi. V žácích je podporováno jejich hudebně rytmické cítění, jsou rozvíjeny pohybové dovednosti a upevňováno i estetické cítění a manuální zručnost v oblasti výtvarných
  činností spojených s přípravou dramatické hry. V rámci skupiny je rozvíjen tvůrčí potenciál žáků s respektem k individualitě každého z nich.