Kontakty
ZUŠ Šumperk
  Žerotínova 11
  787 01   Šumperk
  tel: +420 583 214 361
  mobil: +420 602 807 998
 
Pramet - sponzor školy ZUŠ Šumperk
Hudební centrum - sponzor školy ZUŠ Šumperk
ing.Blažek - sponzor školy ZUŠ Šumperk
Master Bike - sponzor školy ZUŠ Šumperk
Alois Pospíšil - sponzor školy ZUŠ Šumperk

Literárně dramatický obor ZUŠ

 


 

Studium:

 

Přípravné studium: 1 - 2 roky
 

I. stupeň: 7 let
 

II. stupeň: 4 roky


 
Vyučující:

 

Matěj Kašík

 

Literárně-dramatický obor je oborem syntetizujícím. Svým charakterem vede žáky ke komplexnímu rozvoji jejich osobnosti. Klade se za cíl vychovat přiměřeně ambiciózní, vyrovnané jedince s dostatečně vyvinutou sebereflexí a empatií, která se projevuje v rámci sociální skupiny. K tomuto záměru dopomáhají metody, formy a techniky práce od dramatické hry, přes vyprávění, improvizaci, pantomimu až po vlastní tvorbu a hodnotící diskusi. V žácích je podporováno jejich hudebně rytmické cítění, jsou rozvíjeny pohybové dovednosti a upevňováno i estetické cítění a manuální zručnost v oblasti výtvarných
činností spojených s přípravou dramatické hry. V rámci skupiny je rozvíjen tvůrčí potenciál žáků s respektem k individualitě každého z nich.