Stránky ve výstabě
Pramet - sponzor školy ZUŠ Šumperk
Hudební centrum - sponzor školy ZUŠ Šumperk
ing.Blažek - sponzor školy ZUŠ Šumperk
Master Bike - sponzor školy ZUŠ Šumperk
Alois Pospíšil - sponzor školy ZUŠ Šumperk

Hra na dechové a bicí nástroje

 

Studium:
 

Přípravné studium 1 - 2 roky

I. stupeň: 7 let

II. stupeň: 4 roky

Hudební nauka: 1. - 5. ročník – povinný předmět

Od 4. ročníku povinná orchestrální či komorní hra

Vyučované nástroje:

baryton, klarinet, lesní roh, příčná flétna, saxofon, trombon, trubka, tuba, zobcová flétna, bicí 


 

Vyučující:
 

Stanislav Bartošek - zobcová flétna, trubka
Tomáš Bartošek - zobcová flétna, žestě, dechový orchestr
Pavel Braun - bicí nástroje
Jiří Hloch - zobcová flétna, klarinet
Antonín Minář - zobcová flétna, trubka
Ladislav Mlčoch - klarinet, saxofon

Marcela Nováková - zobcová a příčná flétna
Helena Štědroňová - zobcová a příčná flétna

V dechovém oddělení se dítě nejprve seznamuje se základy správného dýchání a nasazování nástrojového tónu. Nejčastějším prvním  nástrojem je zobcová flétna, na které se naučí základy hry. Postupně svou hru technicky i interpretačně zdokonaluje, v průběhu studia si může zvolit i jiný dechový dřevěný či dechový nástroj. Pravidelně se účastní školních koncertů, besídek, vystupuje na vernisážích a na řadě veřejných akcí.
Během studia žáci navštěvuji předmět komorní hry nebo dechový orchestr, kde mají v průběhu celého školního roku společnou bohatou koncertní činnost.