Základní umělecká škola, Šumperk
   Kontakty
  ZUŠ Šumperk
    Žerotínova 11
    787 01   Šumperk
    tel: +420 583 214 361
    mobil: +420 602 807 998
   
  Pramet - sponzor školy ZUŠ Šumperk
  Nadace Karla Komárka
  ing.Blažek - sponzor školy ZUŠ Šumperk
  Alois Pospíšil - sponzor školy ZUŠ Šumperk

  Hra na dechové a bicí nástroje

   

  Studium:
   

  Přípravné studium 1 - 2 roky

  I. stupeň: 7 let

  II. stupeň: 4 roky

  Hudební nauka: 1. - 5. ročník – povinný předmět

  Od 4. ročníku povinná orchestrální či komorní hra.

  Vyučované nástroje:

   

  baryton, klarinet, lesní roh, příčná flétna, saxofon, trombon, trubka, tuba, zobcová flétna, bicí

   


   

  Vyučující:
   

  Stanislav Bartošek - zobcová flétna, trubka
  Tomáš Bartošek - zobcová flétna, žestě, dechový orchestr
  Pavel Braun - bicí nástroje
  Jiří Hloch - zobcová flétna, klarinet
  Petr Kocůrek - zobcová flétna, trubka, lesní roh
  Antonín Minář - zobcová flétna, trubka
  Ladislav Mlčoch - klarinet, saxofon
  Marcela Nováková - zobcová a příčná flétna

  Helena Štědroňová - zobcová a příčná flétna  V dechovém oddělení se dítě nejprve seznamuje se základy správného dýchání a nasazování nástrojového tónu. Nejčastějším prvním  nástrojem je zobcová flétna, na které se naučí základy hry. Postupně svou hru technicky i interpretačně zdokonaluje, v průběhu studia si může zvolit i jiný dechový dřevěný či žesťový nástroj. Pravidelně se účastní školních koncertů, besídek, vystupuje na vernisážích a na řadě veřejných akcí.
  Během studia žáci navštěvuji předmět komorní hry nebo dechový orchestr, kde mají v průběhu celého školního roku společnou bohatou koncertní činnost.