Kontakty
ZUŠ Šumperk
  Žerotínova 11
  787 01   Šumperk
  tel: +420 583 214 361
  mobil: +420 602 807 998
 
Pramet - sponzor školy ZUŠ Šumperk
Hudební centrum - sponzor školy ZUŠ Šumperk
ing.Blažek - sponzor školy ZUŠ Šumperk
Master Bike - sponzor školy ZUŠ Šumperk
Alois Pospíšil - sponzor školy ZUŠ Šumperk
Taneční obor

 

Přípravné studium: 1 – 2 roky                                1x týdně - 2 hodiny

I. stupeň: 7 let                                                     2x týdně - 1,5 hodiny

II. stupeň: 4 roky                                                 2x týdně - 1,5 hodiny
 

Vyučující:
 

Marie Jirmanová

Jiřina Kokešová
 
Taneční obor podchycuje a rozvíjí přirozené taneční nadání. S taneční průpravou je vhodné začít už v 5 letech. Vedeme žáky k všestrannému pohybovému rozvoji, pěstujeme jejich vnitřní citlivost, představivost a tvořivost. Podporujeme hudební a prostorové cítění. 
Žáci jsou rozděleni podle věku do jednotlivých ročníků.
V přípravném ročníku se učí žáci ovládat jednotlivé části těla, cvičí ohebnost, rozsahy a akrobacii. Formou tanečních her pracují s hudbou a rytmem.


Na I. i II. stupni základního studia vyučujeme:

  • klasický tanec
  • lidový tanec
  • moderní taneční techniky - Graham, Limón, jazz
  • taneční gymnastiku a akrobacii Na II. stupni již mají žáci dostatečné množství znalostí z oboru, že jsou schopni samostatně připravit vlastní choreografii.
Vyvrcholením činnosti každého pololetí školního roku je profilový koncert tanečního oboru v Divadle Šumperk.
V průběhu roku naši žáci vystupují na významných kulturních a společenských akcích města, účastní se tanečních přehlídek a soutěží. Spolupracujeme také s ostatními obory školy v rámci různých školních projektů.