Základní umělecká škola, Šumperk
  Šablony pro MŠ a ZŠ I
  Výtvarný obor
  Facebook školy
  Youtube školy
  ZUŠ Šumperk
    Žerotínova 11
    787 01   Šumperk
    +420 583 214 361
    +420 602 807 998
   
    ID datové schránky: pwjqfwz

  QR code
  Olomoucký kraj
  Město Šumperk
  Nadace Karla Komárka
  ing.Blažek - sponzor školy ZUŠ Šumperk
  Alois Pospíšil - sponzor školy ZUŠ Šumperk
   Kalendář akcí školy


  Taneční obor

   

  Přípravné studium: 1 – 2 roky                                1x týdně - 2 hodiny

  I. stupeň: 7 let                                                     2x týdně - 1,5 hodiny

  II. stupeň: 4 roky                                                 2x týdně - 1,5 hodiny
   

  Vyučující:
   

  Marie Jirmanová
  Jiřina Kokešová
  Taneční obor podchycuje a rozvíjí přirozené taneční nadání. S taneční průpravou je vhodné začít už v 5 letech. Vedeme žáky k všestrannému pohybovému rozvoji, pěstujeme jejich vnitřní citlivost, představivost a tvořivost. Podporujeme hudební a prostorové cítění. 
  Žáci jsou rozděleni podle věku do jednotlivých ročníků.
  V přípravném ročníku se učí žáci ovládat jednotlivé části těla, cvičí ohebnost, rozsahy a akrobacii. Formou tanečních her pracují s hudbou a rytmem.


  Na I. i II. stupni základního studia vyučujeme:

  • klasický tanec
  • lidový tanec
  • moderní taneční techniky - Graham, Limón, jazz
  • taneční gymnastiku a akrobacii   Na II. stupni již mají žáci dostatečné množství znalostí z oboru, že jsou schopni samostatně připravit vlastní choreografii.
  Vyvrcholením činnosti každého pololetí školního roku je profilový koncert tanečního oboru v Divadle Šumperk.
  V průběhu roku naši žáci vystupují na významných kulturních a společenských akcích města, účastní se tanečních přehlídek a soutěží. Spolupracujeme také s ostatními obory školy v rámci různých školních projektů.