Kontakty
ZUŠ Šumperk
  Žerotínova 11
  787 01   Šumperk
  tel: +420 583 214 361
  mobil: +420 602 807 998
 
Pramet - sponzor školy ZUŠ Šumperk
Hudební centrum - sponzor školy ZUŠ Šumperk
ing.Blažek - sponzor školy ZUŠ Šumperk
Master Bike - sponzor školy ZUŠ Šumperk
Alois Pospíšil - sponzor školy ZUŠ Šumperk

Klávesové nástroje

 

Studium:
 

Přípravné studium 1 - 2 roky
I. stupeň: 7 let
II. stupeň: 4 roky
Hudební nauka: 1. - 5. ročník – povinný předmět
Od 4. ročníku - povinný předmět komorní hra - formou čtyřruční hry, klavírním doprovodem.

 

Hra na klavír

 


Vyučující:
 

Alžběta Blaťáková
Danuše Davidová
Josef Macek
Irina Švédová
Jana Ristovská
Jana Valentová
Miloslava Váňová
Petr Vočka
Petra Grmolcová
Libuše Zámečníková

pobočka v Hanušovicích:

Danuše Davidová
 

Žáci klavírních tříd si postupně osvojují pianistické návyky a dovednosti, uplatňují se v sólové, časem i v komorní či orchestrální hře. Vystupují na akcích a koncertech školy.

Posláním klavírního studia je vzbudit u dětí zájem o nástroj a probudit lásku k hudbě. 
Při výuce věnujeme pozornost rozvoji jejich přirozených hudebních aktivit - rytmickému cítění, hudební tvořivosti a citu pro hudbu.
Děti postupně zvládnou základní technické, harmonické a výrazové prostředky, které jim umožní poznat barokní, klasickou, romantickou i soudobou klavírní literaturu.
V průběhu studia se naučí rozlišovat hlavní zásady interpretace různých stylů a žánrů při sólové i komorní hře.


 

Hra na elektronické klávesové nástroje
 

Studium:
 

Přípravné studium 1 - 2 roky
I. stupeň: 7 let
II. stupeň: 4 roky
Hudební nauka: 1. - 5. ročník – povinný předmět
Od 4. ročníku - povinný předmět komorní hra - klavírní doprovod.

  

Vyučující:
 

František Havelka

Josef Macek
Šárka Čížková

 

Keyboard je moderní elektronický nástroj s řadou specifik, umožňující kvalitní interpretaci sólových, komorních, i orchestrálních skladeb nejrůznějších stylů a žánrů. Po zvládnutí základních technických a výrazových prostředků hry spolu se zvukovými a technickými funkcemi nástroje se žákovi otevírají další možnosti propojení s nejrůznějšími digitálními technologiemi.


 

Hra na akordeon
 

Studium:


 

Přípravné studium 1 - 2 roky
I. stupeň: 7 let
II. stupeň: 4 roky
Hudební nauka: 1. - 5. ročník – povinný předmět
Od 4. ročníku - povinný předmět komorní hra - akordeonové duo


Škola umožňuje zapůjčení nástroje. 

 


 

Vyučující:
 

Libuše Zámečníková
 

Akordeon se v dnešní době prosazuje jako plnohodnotný sólový i doprovodný nástroj, umožňující  kvalitní interpretaci sólových, komorních i orchestrálních skladeb nejrůznějších stylových období a žánrů.
Na začátku studia se žák seznamuje s nástrojem, se zásadami správného sezení a držením nástroje při hře. Postupně získává teoretické vědomosti a technickou zručnost ke zvládnutí nástroje. 
Kvalitní interpretace se neobejde bez technické vyspělosti obou rukou, dokonalé měchové techniky a zvládnutí výrazových možností nástroje.