Kontakty
ZUŠ Šumperk
  Žerotínova 11
  787 01   Šumperk
  tel: +420 583 214 361
  mobil: +420 602 807 998
 
Pramet - sponzor školy ZUŠ Šumperk
Hudební centrum - sponzor školy ZUŠ Šumperk
ing.Blažek - sponzor školy ZUŠ Šumperk
Master Bike - sponzor školy ZUŠ Šumperk
Alois Pospíšil - sponzor školy ZUŠ Šumperk

Smyčcový orchestr ZUŠ Šumperk

 

dirigent: Radek Sekyra


 


  

Smyčcový orchestr je těleso přibližně 25 hráčů Základní umělecké školy v
Šumperku.
Orchestr se stává z 25 smyčcových hráčů - tří skupin houslových hlasů a ze skupiny violoncell.

Na slavnostní větší hudební akce se orchestr spojuje s Dechovým orchestrem ZUŠ Šumperk a vytváří malé symfonické těleso schopné obsáhnout širší hudební repertoár.
Současné i bývalé žáky školy na koncertech doplňují učitelé Antonín Minář, Edita Procházková, Lenka Nezbedová a Simela Akritidu.
Orchestr reprezentuje školu na koncertech a hudebních akcích v Šumperku a
okolí.

Repertoár orchestru sahá od baroka až po současné autory, cílem je pestrost
a atraktivita pro posluchače i pro žáky.

Cílem orchestru je připravit žáky na hru v souborech, vést je k větší hudební
samostatnosti a k praktickému poznání různých hudebních žánrů.
Na škole také působí „Smyčcový soubor malých houslistů“ pod vedením Edity Procházkové, který připravuje mladší hráče na hru ve velkém orchestru.