Základní umělecká škola, Šumperk
  Šablony pro MŠ a ZŠ I
  Výtvarný obor
  Facebook školy
  Youtube školy
  ZUŠ Šumperk
    Žerotínova 11
    787 01   Šumperk
    +420 583 214 361
    +420 602 807 998
   
    ID datové schránky: pwjqfwz

  QR code
  Olomoucký kraj
  Město Šumperk
  Nadace Karla Komárka
  ing.Blažek - sponzor školy ZUŠ Šumperk
  Alois Pospíšil - sponzor školy ZUŠ Šumperk
   Kalendář akcí školy

  Smyčcový orchestr ZUŠ Šumperk

   

  dirigent: Radek Sekyra

   


   


   

  Smyčcový orchestr je těleso přibližně 25 hráčů Základní umělecké školy v
  Šumperku.
  Orchestr se stává z 25 smyčcových hráčů - tří skupin houslových hlasů a ze skupiny violoncell.

  Na slavnostní větší hudební akce se orchestr spojuje s Dechovým orchestrem ZUŠ Šumperk a vytváří malé symfonické těleso schopné obsáhnout širší hudební repertoár.
  Současné i bývalé žáky školy na koncertech doplňují učitelé Antonín Minář, Edita Procházková, Lenka Nezbedová.
  Orchestr reprezentuje školu na koncertech a hudebních akcích v Šumperku a
  okolí.

  Repertoár orchestru sahá od baroka až po současné autory, cílem je pestrost
  a atraktivita pro posluchače i pro žáky.

  Cílem orchestru je připravit žáky na hru v souborech, vést je k větší hudební
  samostatnosti a k praktickému poznání různých hudebních žánrů.
  Na škole také působí „Smyčcový soubor malých houslistů“ pod vedením Edity Procházkové, který připravuje mladší hráče na hru ve velkém orchestru.