Pramet - sponzor školy ZUŠ Šumperk
Hudební centrum - sponzor školy ZUŠ Šumperk
ing.Blažek - sponzor školy ZUŠ Šumperk
Master Bike - sponzor školy ZUŠ Šumperk
Alois Pospíšil - sponzor školy ZUŠ Šumperk

Ústřední kolo soutěže ZUŠ - kytary

Richard Kolář, žák paní učitelky Elišky Strachotové, se zúčastní ústředního kola soutěže ve hře na kytaru, které se koná ve dnech 19. - 21. května v Plzni. Přejeme hodně štěstí. více »

Veselé muzicírování

Ve čtvrtek 18. května 2017 bude od 18:00 klášterní kostel patřit žákům p. uč. Davidové a jejich netradičnímu koncertu. Všechny srdečně zveme. více »

Mládí a Bohuslav Martinů

Ve dnech 3.- 5. května 2017 se v Poličce konala celostátní přehlídka Mládí a Bohuslav Martinů, na níž byrvy naší školy hájily Eliška Klimešová ze třídy Lenky Nezbedové, Kateřina Šebestová a Barbora Filipová ze třídy Jany Valentové. Posledně jmenovaná Barunka Filipová si z Poličky přivezla zlaté pásmo a zvláštní cenu za mimořádnou interpretaci skladby A. Coplanda Kočka a myš. Děkujeme žákům i učitelům za vzornou reprezentaci školy a blahopřejeme k pěkným výsledku.

Dvakrát první v krajském kole

11. března 2017 se v Zábřeze konalo krajské kolo soutěže základních uměleckých škol ve hře na kytaru, na němž nás reprezentovala Nicol Pleyerová a Richard Kolář (oba jsou ze třídy Elišky Strachotové). Oba naši zástupci získali ve své kategorii krásné první místo a Richard Kolář navíc postoupil do ústředníhi kola. Moc děkujeme za skvělou reprezentaci školy a přejeme hodně úspěchů.

Krajské kolo soutěže ZUŠ ve hře na smyčcové nástroje

4. a 5. dubna 2017 se v Olomouci konalo krajské kolo soutěže základních uměleckých škol ve hře na smyčcové nástroje. Naši školu zastupovaly Klára Sovadinová a Lenka Šimová - obě ze třídy Miloslavy Váňová. Děvčata předvedla za klavírního doprovodu Jany Ristovské velmi hezké výkony. Klára Sovadinová získala 1. cenu ve své kategorii a Lenka Šimová se umístila na krásném 2. místě. Oběma žákyním i pedagogům děkujeme za reprezentaci školy.

Koncert klavírních korepetic a čtyřruční hry

Jako každý rok i tentokrát se žáci klavírního oddělení představí jako hráči komorní hudby nebo jako korepetitoři. Koncert se koná 26. dubna 2017 v 18:00 v Klášterním kostele a můžete se těšit na zajímavý a pestrý program. více »

Absolventský koncert

Další z absolvetských koncertů se uskuteční 25. dubna 2017 v 18:00. Tentokrát Klášterní kostel rozezní tóny klavíru a zpěvu. Na koncertě se představí žáci paní učitelky D. Davidové a Y. Jurčíkové. více »

Absolvetský koncert

20. dubna 2017 bude od 18:00 Klášterní kostel patřit absolvetům z houslové třídy paní učitelky S. Akritidu. Přijďte podpořit mladé houslisty. více »

 123 . . . 78910111213 . . . 232425