Kontakty
ZUŠ Šumperk
  Žerotínova 11
  787 01   Šumperk
  tel: +420 583 214 361
  mobil: +420 602 807 998
 
Pramet - sponzor školy ZUŠ Šumperk
Hudební centrum - sponzor školy ZUŠ Šumperk
ing.Blažek - sponzor školy ZUŠ Šumperk
Master Bike - sponzor školy ZUŠ Šumperk
Alois Pospíšil - sponzor školy ZUŠ Šumperk

Aktuality

Náš žák na koncertu Klasika Viva

V pondělí 26. ledna 2018 se v klášterním kostele uskutečnil koncert Lukáše Klánského a Anny Paulové. Ten proběhl v rámci hudebního cyklu Klasika Viva. Před samotným vystoupením těchto významných umělců se představil na trubku žák naší školy Adam Štěpán. Zahrál skladbu Andante and Allegro skladatele Guy Ropartze za klavírního doprovodu p. uč. Josefa Macka.

Okresní kolo soutěže ZUŠ ve hře na dechové nástroje

Ve středu 28. února 2018 proběhlo v Zábřehu okresní kolo soutěže základních uměleckých škol ve hře na dechové nástroje.
Výsledky žáků naší školy:
Hra na dechové nástroje 1 (dřevěné dechové nástroje)
VI. kategorie
Kamlarová Zuzana - (uč. Štědroňová, Švédová) 2. místo
X. kategorie
Drásalová Kateřina - (uč. Štědroňová, Švédová) 2. místo
II. kategorie
Tomanková Alice - (uč. Kocůrek, Macek) 2. místo
III. kategorie
Banková Ema - (uč. Nováková, Švédová) 1. místo
Havlíčková Nina - (uč Nováková, Švédová) 2. místo
IV. kategorie
Fišnarová Eliška - (uč. Kocůrek, Macek) 1.místo s postupem do krajského kola
VI. kategorie
Halfarová Natálie - (uč. Nováková, Davidová) 2. místo
VII. kategorie
Šperlich Jan - (uč. Štědroňová, Švédová) 2. místo
VIII. kategorie
Toroni Markéta - (Nováková, Švédova) 2. místo
Mikuličová Marie - (Nováková, Davidová) 2. místo

Hra na dechové nástroje 2 (žesťové nástroje)
VI. kategorie
Rutarová Kateřina - (uč. Kocůrek, Macek) 2. místo
V. kategorie
Wagner Jiří - (uč. Bartošek, Švédová) 2. místo
Kožuškanič Oliver - (uč. Kocůrek, Macek) 3. místo
VI. kategorie
Janoš Patrik - (uč. Bartošek, Švédová) 3. místo
IX. kategorie
Štěpán Adam - (uč. Kocůrek, Macek) 1. místo s postupem do krajského kola
VI. kategorie
Kočí Eliška - (uč. Bartošek, Švédová) 2. místo
X. kategorie
Štrpka Antonín - (uč. Bartošek, Švédová) 2. místo
V. kategorie
Golda Jan - (uč. Bartošek, Švédová) 2. místo
VIII. kategorie
Brokeš Marek - (uč. Bartošek, Švédová) 2. místo
VII. kategorie
Doležal Matěj - (uč. Bartošek, Švédová) 1. místo s postupem do krajského kola
Děkujeme za krásná umístění žákům i jejich pedagogům. Postupoujícím přejeme hodně úspěchů v krajském kole.

Okresní kolo soutěže ZUŠ v sólovém a komorním zpěvu

Dne 22. února 2018 se konalo v Zábřeze okresní kolo soutěže základních uměleckých škol v sólovém a komorním zpěvu.
Výsledky našich žáků:
III. kategorie 
Venoušová Terezie -  (uč. Jurčíková, Davidová) 1. místo s postupem do krajského kola
Štrpková Zuzana - (uč. Johnová, Vočka) 1. místo s postupem do krajského kola
Nováková Alžběta - (uč. Johnová, Vočka) 2. místo
IV. kategorie
Švéda Josef - (uč. Johnová, Vočka) 1. místo s postupem do krajského kola
Holínková Anna - (uč. Jurčíková, Davidová) 3. msto
V. kategorie
Malachová Kateřina - (uč. Jurčíková, Davidová) 1. místo s postupem do krajského kola
VII. kategorie
Štěpánová Adéla - (uč. Johnová, Vočka) 1. místo s postupem do krajského kola
Žůrková Anna - (uč. Johnová, Vočka) 2. místo
VIII. kategorie 
Kuklová Barbora - (uč. Jurčíková, Davidová) 2. místo
Heiserová Klára - (uč. Johnová, Vočka) 2. místo
IX. kategorie
Drásalová Kateřina -(uč. Johnová, Vočka) 1. místo s postupem do krajského kola
VIII. kategorie
Rozsíval Lukáš - (uč. Jurčíková, Davidová) 1. místo s postupem do krajského kola
Komorní zpěv – II. kategorie
Dívčí duo (Kuklová, Malachová) - (uč. Jurčíková, Davidová) 1. místo s postupem do krajského kola
Komorní zpěv – III. kategorie
Komorní trio (Drásalová, Schrömerová, Štěpánová) - (uč. Johnová, Vočka) 1. místo s postupem do krajského kola
Komorní duo (Štěpánová, Žůrková) - (uč. Johnová, Vočka) 1. místo s postupem do krajského kola
Pěvecké duo (Rozsíval, Žůrková) - (uč. Jurčíková, Johnová, Vočka) 1. místo s postupem do krajského kola
Děkujeme všem soutěžícím za krásné výkony, postupujícím přejeme hodně štestí v krajském kole. Veliký dík patří pedagogům Haně Johnové a Yvoně Jurčíkové. Na výsledcích se velkou měrou podíleli i korepetitoři Danuše Davidová a Petr Vočka. I jim patří velikánský dík.


 

Vystoupení LDO - ZRUŠENO

Vystoupení literárně dramatického oboru, které se mělo uskutečnist 14. února 2018 v 17:00 v koncertním sále školy se z důvodu nemoci ruší. O náhradním termínu budete včas informováni.

Videospot ke studijnímu zaměření hra na kytaru

Vido ke studijnímu zaměření hra na kytaru KLIKNI

Úplata za vzdělávání na II. pololetí

Vážení rodiče,
v těchto dnech Vám prostřednictvím Vašich dětí doručíme platební údaje pro úhradu úplaty za vzdělávání ve druhém pololetí školního roku 2017/18. Pokud by tomu tak nebylo a Vaše dítě opomnělo údaje předat, informujte se, prosím, u jeho učitele nebo v kanceláři školy. Platná legislativa nám ukládá nejpozdější možný termín úhrady za 2. pololetí, kterým je 15. únor 2018. Děkujeme za Vaši vstřícnost a žádáme o uhrazení platby co možná nejdříve.
 123 . . . 891011121314 . . . 303132