Elektronická přihláška k zápisu na školní rok 2018/2019
Pramet - sponzor školy ZUŠ Šumperk
Hudební centrum - sponzor školy ZUŠ Šumperk
ing.Blažek - sponzor školy ZUŠ Šumperk
Master Bike - sponzor školy ZUŠ Šumperk
Alois Pospíšil - sponzor školy ZUŠ Šumperk
Na naší škole působí tyto orchestry: Dechový orchestr - dirigent - Tomáš Bartošek

Smyčcový orchestr - dirigent - Radek Sekyra

Kytarový orchestr - dirigentka - Eliška Strachotová