Kontakty
ZUŠ Šumperk
  Žerotínova 11
  787 01   Šumperk
  tel: +420 583 214 361
  mobil: +420 602 807 998
 
Pramet - sponzor školy ZUŠ Šumperk
Hudební centrum - sponzor školy ZUŠ Šumperk
ing.Blažek - sponzor školy ZUŠ Šumperk
Master Bike - sponzor školy ZUŠ Šumperk
Alois Pospíšil - sponzor školy ZUŠ Šumperk
Přihlášení do žákovských knížek pro rodiče, žáky
 Sponzoři školy:
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
  
 Divadlo - fotky
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
  

Spolek rodičů a přátel školy

Vznikl v Šumperku v prosinci 1991 jako následnická organizace Sdružení rodičů a přátel školy.
Ve své činnosti se řídí stanovami, schválenými přípravným výborem na ustavující výborové 
schůzi, konané dne 10.prosince 1991 a zaregistrovanými MV ČR dne 7. února 1992 pod č. j. 
VSC/1-10027/92-R.


Dále se finančně a organizačně podílí na veškeré koncertní činnosti školy, přispívá žákům na 
soutěže, zájezdy a soustředění, 
ve spolupráci s vedením školy pravidelně informuje rodičovskou 
veřejnost o činnosti a dalších 
záměrech školy.


Výkonný výbor:

Ing. Lenka Hrdinová, předseda výboru
Mgr. Pavla Závodná, jednatel místopředseda
Šárka Adámková, hospodář


Kontrolní komise:
Kamila Zelená
Mgr. Monika  Vavříková
Bc. Martina Losertová
Zápisy ze schůzí Výkonného výboru KRPŠ

ČLENSKÁ SCHŮZE SRPŠ 01-11-2017
VV SRPŠ 01-11-2017
ČLENSKÁ SCHŮZE SRPŠ 07-06-2017
VV SRPŠ 07-6-2017
VV SRPŠ 08-11-2016
VV SRPŠ 14-06-2016
VV SRPŠ 24-02-2016

ČLENSKÁ SCHŮZE SRPŠ 24-09-2015
VV SRPŠ 24-09-2015
USTAVUJÍCÍ SCHŮZE SRPŠ 19-05-2015
VV KRPŠ - 15-04-2015
VV KRPŠ - 07-04-2014

VV KRPŠ - 24-10-2013

VV KRPŠ - 11-06-2013

VV KRPŠ - 19-09-2012

VV KRPŠ - 22-09-2011

VV KRPŠ - 13-01-2011Zprávy o hospodaření KRPŠ

Zpráva o hospodaření KRPŠ za školní rok 2012/13

Zpráva o hospodaření KRPŠ za školní rok 2011/12

Zpráva o hospodaření KRPŠ za školní rok 2010/11

Zpráva o hospodaření KRPŠ za školní rok 2009/2010