Kontakty
ZUŠ Šumperk
  Žerotínova 11
  787 01   Šumperk
  tel: +420 583 214 361
  mobil: +420 602 807 998
 
Pramet - sponzor školy ZUŠ Šumperk
Hudební centrum - sponzor školy ZUŠ Šumperk
ing.Blažek - sponzor školy ZUŠ Šumperk
Master Bike - sponzor školy ZUŠ Šumperk
Alois Pospíšil - sponzor školy ZUŠ Šumperk

 
              Spolek rodičů a přátel školy 

Vznikl v Šumperku v prosinci 1991 jako následnická organizace Sdružení rodičů a přátel školy. Ve své činnosti se řídí stanovami, schválenými přípravným výborem na ustavující výborové schůzi, která se konala 10. prosince 1991. Stanovy byly zaregistrovány MV ČR dne 7. února 1992 pod č. j. VSC/1-10027/92-R.

Dále se finančně a organizačně podílí na veškeré koncertní činnosti školy, přispívá žákům na soutěže, zájezdy a soustředění. Ve spolupráci s vedením školy pravidelně informuje rodičovskou veřejnost o činnosti a dalších záměrech školy. 

Výkonný výbor:

Ing. Lenka Hrdinová, předseda výboru
Kamila Zelená, jednatel místopředseda
Šárka Adámková, hospodář


Kontrolní komise:
Mgr. Pavla Závodná
Mgr. Monika  Vavříková
Bc. Martina Losertová
Zápisy ze schůzí Výkonného výboru KRPŠ

ČLENSKÁ SCHŮZE SRPŠ 18-10-2018
VV SRPŠ 18-10-2018
ČLENSKÁ SCHŮZE SRPŠ 01-11-2017
VV SRPŠ 01-11-2017
ČLENSKÁ SCHŮZE SRPŠ 07-06-2017
VV SRPŠ 07-6-2017
VV SRPŠ 08-11-2016
VV SRPŠ 14-06-2016
VV SRPŠ 24-02-2016

ČLENSKÁ SCHŮZE SRPŠ 24-09-2015
VV SRPŠ 24-09-2015
USTAVUJÍCÍ SCHŮZE SRPŠ 19-05-2015
VV KRPŠ - 15-04-2015
VV KRPŠ - 07-04-2014

VV KRPŠ - 24-10-2013

VV KRPŠ - 11-06-2013

VV KRPŠ - 19-09-2012

VV KRPŠ - 22-09-2011

VV KRPŠ - 13-01-2011Zprávy o hospodaření KRPŠ

Zpráva o hospodaření KRPŠ za školní rok 2012/13

Zpráva o hospodaření KRPŠ za školní rok 2011/12

Zpráva o hospodaření KRPŠ za školní rok 2010/11

Zpráva o hospodaření KRPŠ za školní rok 2009/2010