Základní umělecká škola, Šumperk
  Šablony pro MŠ a ZŠ I
  Výtvarný obor
  Facebook školy
  Youtube školy
  ZUŠ Šumperk
    Žerotínova 11
    787 01   Šumperk
    +420 583 214 361
    +420 602 807 998
   
    ID datové schránky: pwjqfwz

  QR code
  Olomoucký kraj
  Město Šumperk
  Nadace Karla Komárka
  ing.Blažek - sponzor školy ZUŠ Šumperk
  Alois Pospíšil - sponzor školy ZUŠ Šumperk
   Kalendář akcí školy

   
                Spolek rodičů a přátel školy   

  Vznikl v Šumperku v prosinci 1991 jako následnická organizace Sdružení rodičů a přátel školy. Ve své činnosti se řídí stanovami, schválenými přípravným výborem na ustavující výborové schůzi, která se konala 10. prosince 1991. Stanovy byly zaregistrovány MV ČR dne 7. února 1992 pod č. j. VSC/1-10027/92-R.

  Dále se finančně a organizačně podílí na veškeré koncertní činnosti školy, přispívá žákům na soutěže, zájezdy a soustředění. Ve spolupráci s vedením školy pravidelně informuje rodičovskou veřejnost o činnosti a dalších záměrech školy.   

  Výkonný výbor:

  Ing. Lenka Hrdinová, předseda výboru
  Kamila Zelená, jednatel místopředseda
  Šárka Adámková, hospodář


  Kontrolní komise:
  Mgr. Pavla Závodná
  Mgr. Monika  Vavříková
  Bc. Martina Losertová
  Zápisy ze schůzí Výkonného výboru KRPŠ

  ČLENSKÁ SCHŮZE SRPŠ 18-10-2018
  VV SRPŠ 18-10-2018
  ČLENSKÁ SCHŮZE SRPŠ 01-11-2017
  VV SRPŠ 01-11-2017
  ČLENSKÁ SCHŮZE SRPŠ 07-06-2017
  VV SRPŠ 07-6-2017
  VV SRPŠ 08-11-2016
  VV SRPŠ 14-06-2016
  VV SRPŠ 24-02-2016

  ČLENSKÁ SCHŮZE SRPŠ 24-09-2015
  VV SRPŠ 24-09-2015
  USTAVUJÍCÍ SCHŮZE SRPŠ 19-05-2015
  VV KRPŠ - 15-04-2015
  VV KRPŠ - 07-04-2014

  VV KRPŠ - 24-10-2013

  VV KRPŠ - 11-06-2013

  VV KRPŠ - 19-09-2012

  VV KRPŠ - 22-09-2011

  VV KRPŠ - 13-01-2011  Zprávy o hospodaření KRPŠ

  Zpráva o hospodaření KRPŠ za školní rok 2012/13

  Zpráva o hospodaření KRPŠ za školní rok 2011/12

  Zpráva o hospodaření KRPŠ za školní rok 2010/11

  Zpráva o hospodaření KRPŠ za školní rok 2009/2010