Pramet - sponzor školy ZUŠ Šumperk
Hudební centrum - sponzor školy ZUŠ Šumperk
ing.Blažek - sponzor školy ZUŠ Šumperk
Master Bike - sponzor školy ZUŠ Šumperk
Alois Pospíšil - sponzor školy ZUŠ Šumperk

 
              Spolek rodičů a přátel školy
Vznikl v Šumperku v prosinci 1991 jako následnická organizace Sdružení rodičů a přátel školy. Ve své činnosti se řídí stanovami, schválenými přípravným výborem na ustavující výborové schůzi. Tato scháze se konala dne 10.prosince 1991 a zaregistrovanými MV ČR dne 7. února 1992 pod č. j. VSC/1-10027/92-R.
 

Dále se finančně a organizačně podílí na veškeré koncertní činnosti školy, přispívá žákům na soutěže, zájezdy a soustředění. Ve spolupráci s vedením školy pravidelně informuje rodičovskou veřejnost o činnosti a dalších záměrech školy. 

Výkonný výbor:

Ing. Lenka Hrdinová, předseda výboru
Kamila Zelená, jednatel místopředseda
Šárka Adámková, hospodář


Kontrolní komise:
Mgr. Pavla Závodná
Mgr. Monika  Vavříková
Bc. Martina Losertová
Zápisy ze schůzí Výkonného výboru KRPŠ

ČLENSKÁ SCHŮZE SRPŠ 18-10-2018
VV SRPŠ 18-10-2018
ČLENSKÁ SCHŮZE SRPŠ 01-11-2017
VV SRPŠ 01-11-2017
ČLENSKÁ SCHŮZE SRPŠ 07-06-2017
VV SRPŠ 07-6-2017
VV SRPŠ 08-11-2016
VV SRPŠ 14-06-2016
VV SRPŠ 24-02-2016

ČLENSKÁ SCHŮZE SRPŠ 24-09-2015
VV SRPŠ 24-09-2015
USTAVUJÍCÍ SCHŮZE SRPŠ 19-05-2015
VV KRPŠ - 15-04-2015
VV KRPŠ - 07-04-2014

VV KRPŠ - 24-10-2013

VV KRPŠ - 11-06-2013

VV KRPŠ - 19-09-2012

VV KRPŠ - 22-09-2011

VV KRPŠ - 13-01-2011Zprávy o hospodaření KRPŠ

Zpráva o hospodaření KRPŠ za školní rok 2012/13

Zpráva o hospodaření KRPŠ za školní rok 2011/12

Zpráva o hospodaření KRPŠ za školní rok 2010/11

Zpráva o hospodaření KRPŠ za školní rok 2009/2010