Základní umělecká škola, Šumperk
   Kontakty
  ZUŠ Šumperk
    Žerotínova 11
    787 01   Šumperk
    tel: +420 583 214 361
    mobil: +420 602 807 998
   
  Pramet - sponzor školy ZUŠ Šumperk
  Nadace Karla Komárka
  ing.Blažek - sponzor školy ZUŠ Šumperk
  Alois Pospíšil - sponzor školy ZUŠ Šumperk
           


  Hudební obor

   

  je největším a nejstarším oborem, který působí na škole od jejího založení v roce 1945. Škola vychovala řadu vynikajících hudebníků, a vnímavých posluchačů a návštěvníků koncertů.

  Hlavním úkolem hudebního vzdělávání v ZUŠ je podchytit a rozvíjet hudební nadání dětí, poskytovat jim odborné hudební znalosti a dovednosti jako základ pro amatérské muzicírování a citlivé vnímání hudby, a ty nejtalentovanější připravit ke studiu na konzervatořích.

   

  Hudební obor nabízí výuku na tyto hudební nástroje:

  - klavír 
  - elektronické klávesové nástroje (EKN)
  - akordeon / harmonika /
  - zobcová flétna
  - příčná flétna
  - klarinet
  - saxofon
  - trubka
  - lesní roh
  - trombon
  - baryton
  - tuba
  - housle
  - viola
  - violoncello
  - kontrabas
  - kytara
  - sólový zpěv
  - bicí nástroje

   

   

  Studium:
   

  Přípravné studium 1 - 2 roky
  I. stupeň: 7 let
  II. stupeň: 4 roky
  Hudební nauka: 1. - 5. ročník – povinný předmět
  Od 4. ročníku - povinný předmět komorní hra


   
  PŘÍPRAVNÉ STUDIUM 
  Převážně formou hry poznávají v kolektivu 10-15 žáků základní hudební pojmy, procvičují rytmické cítění a intonaci. Zároveň navštěvují hodiny hry na vybraný nástroj, kde si osvojují elementární základy daného nástroje.

  ZÁKLADNÍ STUDIUM I. a II. STUPNĚ představuje docházku na vybraný hudební nástroj v rozsahu určeném školním vzdělávacím programem. Neodmyslitelně k nástroji patří i výuka hudební nauky. Ve vyšších ročnících se žáci zapojují do komorní a souborové hry. Docházka tak souhrnně představuje přibližně 2 – 3 vyučovací hodiny v týdnu.