Kontakty
ZUŠ Šumperk
  Žerotínova 11
  787 01   Šumperk
  tel: +420 583 214 361
  mobil: +420 602 807 998
 
Pramet - sponzor školy ZUŠ Šumperk
Hudební centrum - sponzor školy ZUŠ Šumperk
ing.Blažek - sponzor školy ZUŠ Šumperk
Master Bike - sponzor školy ZUŠ Šumperk
Alois Pospíšil - sponzor školy ZUŠ Šumperk
         


Hudební obor

 

je největším a nejstarším oborem, který působí na škole od jejího založení v roce 1945. Škola vychovala řadu vynikajících hudebníků, a vnímavých posluchačů a návštěvníků koncertů.

Hlavním úkolem hudebního vzdělávání v ZUŠ je podchytit a rozvíjet hudební nadání dětí, poskytovat jim odborné hudební znalosti a dovednosti jako základ pro amatérské muzicírování a citlivé vnímání hudby, a ty nejtalentovanější připravit ke studiu na konzervatořích.

 

Hudební obor nabízí výuku na tyto hudební nástroje:

- klavír 
- elektronické klávesové nástroje (EKN)
- akordeon / harmonika /
- zobcová flétna
- příčná flétna
- klarinet
- saxofon
- trubka
- lesní roh
- trombon
- baryton
- tuba
- housle
- viola
- violoncello
- kontrabas
- kytara
- sólový zpěv
- bicí nástroje

 

 

Studium:
 

Přípravné studium 1 - 2 roky
I. stupeň: 7 let
II. stupeň: 4 roky
Hudební nauka: 1. - 5. ročník – povinný předmět
Od 4. ročníku - povinný předmět komorní hra


 
PŘÍPRAVNÉ STUDIUM 
Převážně formou hry poznávají v kolektivu 10-15 žáků základní hudební pojmy, procvičují rytmické cítění a intonaci. Zároveň navštěvují hodiny hry na vybraný nástroj, kde si osvojují elementární základy daného nástroje.

ZÁKLADNÍ STUDIUM I. a II. STUPNĚ představuje docházku na vybraný hudební nástroj v rozsahu určeném školním vzdělávacím programem. Neodmyslitelně k nástroji patří i výuka hudební nauky. Ve vyšších ročnících se žáci zapojují do komorní a souborové hry. Docházka tak souhrnně představuje přibližně 2 – 3 vyučovací hodiny v týdnu.