Základní umělecká škola, Šumperk
  Výtvarný obor
  Facebook školy
  Youtube školy
  ZUŠ Šumperk
    Žerotínova 11
    787 01   Šumperk
    +420 583 214 361
    +420 602 807 998
   
    ID datové schránky: pwjqfwz

  QR code
  Pramet - sponzor školy ZUŠ Šumperk
  Nadace Karla Komárka
  ing.Blažek - sponzor školy ZUŠ Šumperk
  Alois Pospíšil - sponzor školy ZUŠ Šumperk
    
    
      
  Hudební obor

   

  je největším a nejstarším oborem, který působí na škole od jejího založení v roce 1945. Škola vychovala řadu vynikajících hudebníků, a vnímavých posluchačů a návštěvníků koncertů.

  Hlavním úkolem hudebního vzdělávání v ZUŠ je podchytit a rozvíjet hudební nadání dětí, poskytovat jim odborné hudební znalosti a dovednosti jako základ pro amatérské muzicírování a citlivé vnímání hudby, a ty nejtalentovanější připravit ke studiu na konzervatořích.

   


   

  Studium:
   

  Přípravné studium 1 - 2 roky
  I. stupeň: 7 let
  II. stupeň: 4 roky
  Hudební nauka: 1. - 5. ročník – povinný předmět
  Od 4. ročníku - povinný předmět komorní hra


   
  PŘÍPRAVNÉ STUDIUM 
  Převážně formou hry poznávají v kolektivu 10-15 žáků základní hudební pojmy, procvičují rytmické cítění a intonaci. Zároveň navštěvují hodiny hry na vybraný nástroj, kde si osvojují elementární základy daného nástroje.

  ZÁKLADNÍ STUDIUM I. a II. STUPNĚ představuje docházku na vybraný hudební nástroj v rozsahu určeném školním vzdělávacím programem. Neodmyslitelně k nástroji patří i výuka hudební nauky. Ve vyšších ročnících se žáci zapojují do komorní a souborové hry. Docházka tak souhrnně představuje přibližně 2 – 3 vyučovací hodiny v týdnu.