Základní umělecká škola, Šumperk
  Šablony pro MŠ a ZŠ I
  Výtvarný obor
  Facebook školy
  Youtube školy
  ZUŠ Šumperk
    Žerotínova 11
    787 01   Šumperk
    +420 583 214 361
    +420 602 807 998
   
    ID datové schránky: pwjqfwz

  QR code
  Olomoucký kraj
  Město Šumperk
  Nadace Karla Komárka
  ing.Blažek - sponzor školy ZUŠ Šumperk
  Alois Pospíšil - sponzor školy ZUŠ Šumperk
   Kalendář akcí školy

  Výtvarný obor


  Studium:
   

  Přípravné studium: 1 – 2 roky

  I. stupeň: 7 let

  II. stupeň: 4 roky

     Vyučující:

  Soňa Krtičková
  Lenka Baluchová

  Hana Němcová

  Výtvarný obor nabízí dětem nahlédnout do široké oblasti  výtvarných technik a námětů. Zkoumáním reálného světa za pomocí fantazie mohou děti dál přirozeně rozvíjet své vlohy v různých oblastech umění (kresba, malba, grafika, prostorová tvorba). Svět kolem nás nabízí množství podnětů, které díky tvůrčímu  a osobitému přístupu převádíme do výtvarných řad a projektů. Snahou je naučit žáky porozumět výtvarnému umění v jeho dobových i stylových proměnách. Vnímat kulturní odkaz této umělecké oblasti jako obohacení škály jejich estetických prožitků. Součástí výuky je individuální studijní příprava dětí k talentovým zkouškám na střední a vysoké školy. Výtvarné  práce pravidelně prezentujeme na výstavách a kulturních akcích města Šumperk.

  Odkaz na práce žáků výtvarného oboru