Elektronická přihláška k zápisu na školní rok 2018/2019
Pramet - sponzor školy ZUŠ Šumperk
Hudební centrum - sponzor školy ZUŠ Šumperk
ing.Blažek - sponzor školy ZUŠ Šumperk
Master Bike - sponzor školy ZUŠ Šumperk
Alois Pospíšil - sponzor školy ZUŠ Šumperk
  

Výtvarný obor


Studium:
 

Přípravné studium: 1 – 2 roky

I. stupeň: 7 let

II. stupeň: 4 roky

 
Vyučující:

Soňa Krtičková
Hana NěmcováVýtvarný obor nabízí dětem nahlédnout do široké oblasti  výtvarných technik a námětů. Zkoumáním reálného světa za pomocí fantazie mohou děti dál přirozeně rozvíjet své vlohy v různých oblastech umění (kresba, malba, grafika, prostorová tvorba). Svět kolem nás nabízí množství podnětů, které díky tvůrčímu  a osobitému přístupu převádíme do výtvarných řad a projektů. Snahou je naučit žáky porozumět výtvarnému umění v jeho dobových i stylových proměnách. Vnímat kulturní odkaz této umělecké oblasti jako obohacení škály jejich estetických prožitků.Součástí výuky je individuální studijní příprava dětí k talentovým zkouškám na střední a vysoké školy. Výtvarné  práce pravidelně prezentujeme na výstavách a kulturních akcích města Šumperk.