Elektronická přihláška k zápisu na školní rok 2020/2021
     Kontakty
    ZUŠ Šumperk
      Žerotínova 11
      787 01   Šumperk
      tel: +420 583 214 361
      mobil: +420 602 807 998
     
    Pramet - sponzor školy ZUŠ Šumperk
    Hudební centrum - sponzor školy ZUŠ Šumperk
    ing.Blažek - sponzor školy ZUŠ Šumperk
    Master Bike - sponzor školy ZUŠ Šumperk
    Alois Pospíšil - sponzor školy ZUŠ Šumperk
         Nabídka komorní hry ve školním roce 2019/20
                 
                 soubor ke stažení - zde
    Doplňující talentové zkoušky

    Doplňující talentové zkoušky

    Ředitel Základní umělecké školy, Šumperk, Žerotínova 11 vyhlašuje doplňující talentovou zkoušku do vybraných studijních zaměření a oborů (netýká se studijního zaměření hra na kytaru, sólový zpěv a literárně dramatického oboru).
    zobrazit celý článek...

    Informace pro přijaté žáky

    Zákonní zástupci žáků, kteří byli v rámci 1. kola přijímacího řízení přijati ke vzdělávání na I. a II. stupni hudebního oboru a přípravném stupni výtvarného a tanečního oboru, budou v průběhu přípravného týdne (od 26. - 30. 8. 2019) telefonicky osloveni pedagogem, k němuž by žák přiřazen a dohodnou konkrétní podmínky vzdělávání.
    Zákonní zástupci přijatých žáků z přípravné hudební výchovy budou písemně informováni dopisem. Schůzka rodičů žáků přípravné hudební výchovy se uskuteční 5. září 2019 v 16:30 v koncertním sále školy.
     

    Výsledky 1. kola přijímacího řízení

    Výsledky 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2019/20 - přijatí žáci - jsou zveřejněny na úřední desce školy na odkazu http://www.zus-sumperk.cz/files/other/dokumenty_2/pz__1_kolo_2019-2020.pdf
    Konání dalšího kola přijímacího řízení na uvolněná místa předpokládáme v období na konci srpna, popř. počátkem září 2019. Výsledky talentové zkoušky u nepřijatých uchazečů platí po dobu celého následujícího školního roku. Podrobnější informace o dalších kolech přijímacího řízení budou s dostatečným předstihem zveřejněny na webu školy.
    Absolventské představení LDO

    Absolventské představení LDO

    Ve středu 12. června a 19.června 2019 se v sále ZUŠ uskuteční divadelní představení, na kterém se mj. představí absolventi literárně - dramatického oboru pod vedením p. uč. M. Kašíka. Představení začíná vždy v 17:00.
    zobrazit celý článek...

    Evropský den hudby

    Evropský den hudby

    Zveme všechny příznivce naší školy na již tradiční akci, která se koná v pátek 14. června 2019 od 15:00 v prostorách školní zahrady. Uslyšíte soubory naší školy, představí se taneční obor a součástí bude i koncert "Hraje a zpívá celá rodina". Program doplní soutěže a hry pro děti a nebude chybět ani občerstvení. Těšíme se na setkání s vámi.
    zobrazit celý článek...

     1234567891011 . . . 313233