Základní umělecká škola, Šumperk
  Výtvarný obor
  Facebook školy
  Youtube školy
  ZUŠ Šumperk
    Žerotínova 11
    787 01   Šumperk
    tel: +420 583 214 361
    mobil: +420 602 807 998
   
    ID datové schránky: pwjqfwz

  QR code
  Pramet - sponzor školy ZUŠ Šumperk
  Nadace Karla Komárka
  ing.Blažek - sponzor školy ZUŠ Šumperk
  Alois Pospíšil - sponzor školy ZUŠ Šumperk

  Aktuality

  I. Absolventský koncert

  I. Absolventský koncert

  V letošním školním roce se bohužel nemohly absolventské koncerty uskutečnit klasickou formou. Budeme je proto nyní uvádět postupně v online podobě. V prvním absolventském koncertu se představí žáci ze třídy p. uč. Josefa Macka a p. uč. Jiřího Hlocha. Video naleznete uvnitř článku.
  zobrazit celý článek...

  I v době Covidové soutěžíme (Pianoforte per tutti)

  I v době Covidové soutěžíme (Pianoforte per tutti)

  Kdy, kde, co?
  8. - 9. května 2021, Příbor, celostátní soutěžní přehlídka klavírní hry Pianoforte per tutti. Samozřejmě i v letošním roce za virtuální účasti našich žáků, kteří do soutěže zaslali nahrávky svých skladeb.
  Umístění žáků naší školy:
  Mezi sólisty získala v 5. kategorii Zlaté pásmo Sofie Horčicová ze třídy paní učitelky Iriny Švédové, v 6. kategorii získal Stříbrné pásmo Jan Paloncý ze třídy paní učitelky Jany Valentové.
  Ve čtyřruční hře získali ve 3. kategorii Zlaté pásmo Jan Paloncý a Eliška Krillová, rovněž ze třídy Jany Valentové.
  Všem mladým pianistům i jejich pedagogům blahopřejeme a děkujeme za krásné výkony.
  zobrazit celý článek...

  Informace k provozu školy od 10. května 2021

  Informace k provozu školy od 10. května 2021

  V základní umělecké škole Šumperk, Žerotínova 11 se od 10. 5. 2021 umožňuje osobní přítomnost na konzultaci nebo výuce v nejvyšším počtu 3 žáků v jedné skupině.
  Žáci, kteří se účastní těchto konzultací nebo výuky nejsou povinni podrobovat se testování ani dokladovat jiné skutečnosti (např. prodělaný koronavirus apod.) a nevztahuje se na ně podmínka plochy 15m2.
  zobrazit celý článek...

  Kytarový orchestr - distanční výuka

  Celostátní klavírní soutěž "Pianoforte per tutti" aneb klavír pro všechny 2021

  Sofia Horčicová - V. kategorie

  Pedagogické vedení Mgr. Irina Švédová

  Program: J. Benda: Sonáta XXIII - Andante un poco allegretto (g moll), B. Martinu: I. díl - Tanec loutek č. 5, A. Chačaturjan: Dvě legrační tetičky se pohádaly.

  Soutěžní přehlídka Piano per tutti Příbor 2021

  Eliška Krillová a Jan Paloncý - III. Kategorie

  Soutěžní program: J. Zimmer: Andante sostenuto, J. K. Vaňhal: Allegro, L. Janáček: Sekerečka, V. Lejsek: Písnička o kočce, M. Dvořák: Dialog na vlnkách, P. Bazala: Beskydský tanec

  Klášterní kostel v Šumperku, 19. dubna 2021

  Soutěžní přehlídka Piano per tutti Příbor 2021

  an Paloncý - VI. Kategorie

  Soutěžní program: J. S. Bach: Menuet h-moll, J. Vřešťál: Valse, B. Martinů: Foxtrot, P. Bazala: Bystřina

  Klášterní kostel v Šumperku, 19. dubna 2021

  Třídní besídka „Zpívejte si s námi“ žáků ze střídy Stanislava Bartoška ml. 18. 4. 2021 v 18:00 na kanálu Youtube

  Informace k provozu školy od 12. dubna 2021

  Informace k provozu školy od 12. dubna 2021

  Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví č. j.: MZDR 14600/2021-1/MIN/KAN k omezení provozu ve školách a školských zařízeních a 1. fázi rozvolnění umožňuje nově od 12. dubna 2021 v základních uměleckých školách osobní přítomnost žáků na vzdělávání
  • na individuálních konzultacích (jeden žák a jeden pedagogický pracovník)
  • na individuální prezenční výuce (jeden žák a jeden pedagogický pracovník)
  Individuálních konzultací a individuální prezenční výuky se netýká povinné testování žáků.
  Ve všech vnitřních prostorách školy se zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95).
  Zákaz se nevztahuje na žáky a pedagogické pracovníky v rámci vzdělávací aktivity, jejíž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (zejm. tělocvik, zpěv, hra na dechové nástroje)
  Skupinová a kolektivní výuka bude nadále probíhat distanční formou.
  zobrazit celý článek...