Základní umělecká škola, Šumperk
  Výtvarný obor
  Facebook školy
  Youtube školy
  ZUŠ Šumperk
    Žerotínova 11
    787 01   Šumperk
    +420 583 214 361
    +420 602 807 998
   
    ID datové schránky: pwjqfwz

  QR code
  Pramet - sponzor školy ZUŠ Šumperk
  Nadace Karla Komárka
  ing.Blažek - sponzor školy ZUŠ Šumperk
  Alois Pospíšil - sponzor školy ZUŠ Šumperk

  Soutěžní přehlídka Piano per tutti Příbor 2021

  an Paloncý - VI. Kategorie

  Soutěžní program: J. S. Bach: Menuet h-moll, J. Vřešťál: Valse, B. Martinů: Foxtrot, P. Bazala: Bystřina

  Klášterní kostel v Šumperku, 19. dubna 2021

  Třídní besídka „Zpívejte si s námi“ žáků ze střídy Stanislava Bartoška ml. 18. 4. 2021 v 18:00 na kanálu Youtube

  Informace k provozu školy od 12. dubna 2021

  Informace k provozu školy od 12. dubna 2021

  Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví č. j.: MZDR 14600/2021-1/MIN/KAN k omezení provozu ve školách a školských zařízeních a 1. fázi rozvolnění umožňuje nově od 12. dubna 2021 v základních uměleckých školách osobní přítomnost žáků na vzdělávání
  • na individuálních konzultacích (jeden žák a jeden pedagogický pracovník)
  • na individuální prezenční výuce (jeden žák a jeden pedagogický pracovník)
  Individuálních konzultací a individuální prezenční výuky se netýká povinné testování žáků.
  Ve všech vnitřních prostorách školy se zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95).
  Zákaz se nevztahuje na žáky a pedagogické pracovníky v rámci vzdělávací aktivity, jejíž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (zejm. tělocvik, zpěv, hra na dechové nástroje)
  Skupinová a kolektivní výuka bude nadále probíhat distanční formou.
  zobrazit celý článek...

  Výuková videa - Z nového světa, Stará francouzská píseň,

  Pozvánka na třídní besídku 5. dubna 2021 v 18:00 na kanálu Youtube

  Prodloužení omezení provozu škol

  Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. března 2021 přijala krizové opatření, jímž
  prodloužila účinnost předchozího krizového opatření č. 200 ze dne 26. února 2021, kterým se omezuje provoz
  škol a školských zařízení.
  Do 11. dubna se tedy prodlužuje dosavadní stav a pokračuje se v dosavadním režimu, kdy se zakazuje osobní přítomnost žáků nebo účastníků na základním uměleckém vzdělávání v základní umělecké škole.
  V uvedeném období bude probíhat nadále výuka distanční formou.
  zobrazit celý článek...

  Provoz školy od 27. února 2021

  Provoz školy od 27. února 2021

  Na základě USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 26. února 2021 č. 200 o přijetí krizového opatření vláda omezuje s účinností ode dne 27. února 2021 od 00:00 hod. do dne 28. března 2021 do 23:59 hod. provoz základních uměleckých škol tak, že se zakazuje osobní přítomnost žáků nebo účastníků na základním uměleckém vzdělávání v základní umělecké škole.
  V uvedeném období bude probíhat nadále výuka distanční formou.
  zobrazit celý článek...

  A přece se učí - pozvánka na koncert České studentské filharmonie

  Odehraje se v sobotu 20. února od 20:45 na obrazovkách České televize (stanice ČT art) a také na Facebooku a YouTube České filharmonie.

  Na pódiu Dvořákovy síně Rudolfina se potká orchestr jménem ČESKÁ STUDENTSKÁ FILHARMONIE sestavený z mladých lidí, některým je třeba jen 16 roků. Hudbu s nimi budou vytvářet dva dirigenti – jejich stálý podporovatel Marko Ivanović a pak šéfdirigent České filharmonie Semjon Byčkov, který se před mladý orchestr postaví vůbec poprvé. Naši hudebníci připravili krásný a pestrý program s hudbou Antonína Dvořáka, Giuseppe Verdiho, Richarda Wagnera, Ludwiga van Beethovena, Leoše Janáčka a Josefa Suka. Máme se na co těšit!

  Večerem nás provedou moderátoři Alice Nellis a Karel „Kovy“ Kovář.

  Videopozvánku ke koncertu najdete zde: https://www.facebook.com/ceskafilharmonie/videos/242325480763284

  Další informace o skladbách a účinkujících zase tady: https://www.ceskafilharmonie.cz/koncert/25669--a-prece-se-uci/

  Když budete mít v sobotu večer volných 90 minut, přidejte se od 20.15 k nám a pojďme společně umožnit hudbě, aby nás potěšila, povzbudila a propojila!

  Provoz školy od 15. února 2021

  Provoz školy od 15. února 2021

  Provoz školy probíhá dle informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy od 15. února 2021 nadále distančním způsobem. Zakazuje se osobní přítomnost žáků nebo účastníků na základním uměleckém vzdělávání v základní umělecké škole.
  zobrazit celý článek...

  Provoz školy v období od 11. do 22. ledna 2021

  Provoz školy v období od 11. do 22. ledna 2021

  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Informuje, že provoz základních uměleckých škol v období od 11. do 22. ledna i nadále probíhá ve stejném režimu jako v období od 27. prosince 2020 do 10. ledna 2021.
  Výuka probíhá na základě nařízení MŠMT distanční formou.
  zobrazit celý článek...

  Informace k provozu školy od 27. prosince do 10. ledna 2021

  Informace k provozu školy od 27. prosince do 10. ledna 2021

  Informace MŠMT č.j.MSMT-46348/2020-1 se vztahuje na všechny druhy škol a školských zařízení pro období definované usnesením vlády ze dne 23.prosince 2020 s vědomím, že v základních školách, středních školách, konzervatořích a základních uměleckých školách probíhají až do 3.1. 2021 vánoční prázdniny.
  Výuka žáků základních uměleckých škol probíhá v období od 4. do 10. ledna distančním způsobem.
  zobrazit celý článek...