Základní umělecká škola, Šumperk
   Kontakty
  ZUŠ Šumperk
    Žerotínova 11
    787 01   Šumperk
    tel: +420 583 214 361
    mobil: +420 602 807 998
   
  Pramet - sponzor školy ZUŠ Šumperk
  Nadace Karla Komárka
  ing.Blažek - sponzor školy ZUŠ Šumperk
  Alois Pospíšil - sponzor školy ZUŠ Šumperk

  Aktuality

  Město čte knihu

  Město čte knihu

  Festival "Město čte knihu" zavítá do naší školy. Naší žáci se ujmou nejen čtení z knihy Ilji Hurníka Vrbová píšťalka, ale i hudebního doprovodu. Všechny srdečně zveme.
  zobrazit celý článek...

  Stanovisko vedení a zaměstnanců školy k vyhlášené stávce

  Vedení a zaměstnanci Základní umělecké školy, Šumperk, Žerotínova 11 podporují jednohlasně požadavky Českomoravského odborového svazu pracovníků školství na navýšení finančních prostředků na platy pedagogů. Neztotožňujeme se však s formou stávky a upřednostňujeme jiné formy prosazení uvedených požadavků.

  Z těcho důvodů se škola nepřipojí ke stávce a výuka ve středu 6. listopadu 2019 bude probíhat podle stanoveného rozvrhu v plném rozsahu.

  Členská schůze Spolku rodičů a přátel základní umělecké školy v Šumperku

  Dne 24. října 2019 v 18:00 se uskutečnív učebně č. 24 (sál dechového orchestru) pravidelná členská schůze Spolku rodičů a přátel základní umělecké školy v Šumperku. Srdečně zveme všechny rodiče.

       Nabídka komorní hry ve školním roce 2019/20
               
               soubor ke stažení - zde
  Doplňující talentové zkoušky

  Doplňující talentové zkoušky

  Ředitel Základní umělecké školy, Šumperk, Žerotínova 11 vyhlašuje doplňující talentovou zkoušku do vybraných studijních zaměření a oborů (netýká se studijního zaměření hra na kytaru, sólový zpěv a literárně dramatického oboru).
  zobrazit celý článek...

  Informace pro přijaté žáky

  Zákonní zástupci žáků, kteří byli v rámci 1. kola přijímacího řízení přijati ke vzdělávání na I. a II. stupni hudebního oboru a přípravném stupni výtvarného a tanečního oboru, budou v průběhu přípravného týdne (od 26. - 30. 8. 2019) telefonicky osloveni pedagogem, k němuž by žák přiřazen a dohodnou konkrétní podmínky vzdělávání.
  Zákonní zástupci přijatých žáků z přípravné hudební výchovy budou písemně informováni dopisem. Schůzka rodičů žáků přípravné hudební výchovy se uskuteční 5. září 2019 v 16:30 v koncertním sále školy.
   

  Výsledky 1. kola přijímacího řízení

  Výsledky 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2019/20 - přijatí žáci - jsou zveřejněny na úřední desce školy na odkazu http://www.zus-sumperk.cz/files/other/dokumenty_2/pz__1_kolo_2019-2020.pdf
  Konání dalšího kola přijímacího řízení na uvolněná místa předpokládáme v období na konci srpna, popř. počátkem září 2019. Výsledky talentové zkoušky u nepřijatých uchazečů platí po dobu celého následujícího školního roku. Podrobnější informace o dalších kolech přijímacího řízení budou s dostatečným předstihem zveřejněny na webu školy.
   1234567891011 . . . 343536