Pramet - sponzor školy ZUŠ Šumperk
Hudební centrum - sponzor školy ZUŠ Šumperk
ing.Blažek - sponzor školy ZUŠ Šumperk
Master Bike - sponzor školy ZUŠ Šumperk
Alois Pospíšil - sponzor školy ZUŠ Šumperk

Hudební pohádky

Podobně jako tomu bylo v letech minulých, i v letošním roce připravujeme ve spolupráci se Spolkem rodičů a přátel školy pro děti mateřských škol a nižších ročníků základních škol hudební pohádku, kterou nacvičí žáci a učitelé naší školy.
Pohádka se bude hrát denně v týdnu od 14. do 18. května 2018 vždy v 9:00 hodin a v 10:30 v koncertním sále základní umělecké školy v Šumperku, Žerotínova 11.
V letošním roce připravujeme pohádku Zdeňka Svěráka Šípková Růženka.
Přihlásit se je možné nejpozději do konce dubna na telefonu 607 593 950 u paní učitelky Lenky Nezbedové nebo na e-mailu nezlenka@seznam.cz. Vstupné ve výši 30,- Kč za jedno dítě bude hrazeno v kanceláři školy před představením.

Ceny města Šumperka 2017

V sobotu 14. dubna budou v Divadle v Šumperku předány ceny města Šumperka za rok 2017. V současné době známe již vítěze jednotlivých kategorií. Velice nás těší že v kategorii Vzdělávání obdrží cenu města Šumperka učitelka naší školy, čestvá nositelka ocenění Pedagog Olomouckého kraje za rok 2017, klavíristka Jana Valentová. Jménem vedení školy, kolegů a spokojených žáků blahopřejeme, děkujeme za dosavadní práci a přejeme mnoho dalších osobních i pracovních úspěchů.

PIANOFORTE PER TUTTI

22. - 23. března 2018 se v příboře konala celostátní klavírní soutěžní přehlídka Pianoforte per tutti. Naši školu reprezentoval Jan Paloncý ze třídy Jany Valentové, který získal ve své kategorii Zlaté pásmo (nejvyšší možné ocenění), a Sofie Horčicová ze tříny Iriny Švédové. Ta získala rovněž Zlaté pásmo a navíc ještě zvláštní ocenění poroty za mimořádný interpretační výkon. Soutěžícím i pedagogům blahopřejeme a děkujeme.

Krajské kolo soutěže v sólovém a komorním zpěvu

V úterý 20. vřezna 2018 se v Olomouci uskutečnilo krajské kolo soutěže základních uměleckých škol v sólovém a komorním zpěvu. Barvy naší školy hájilo v silné konkurenci jedenáct soutěžících ze tříd Hany Johnové a Yvony Jurčíkové. 
Výsledky našich žáků:
Sólový zpěv
III. kategorie
Venoušová Terezie - (Jurčíková, Davidová) - 2. místo
Štrpková Zuzana - (Johnová, Vočka) - 2. místo
IV. kategorie
Švéda Josef - (Johnová, Vočka) - 2. místo
V. kategorie (do 15 let, 4–6 minut)
Malachová Kateřina - (Jurčíková, Davidová) - 2. místo
VII. kategorie
Štěpánová Adéla - (Johnová, Vočka) - 2. místo
IX. kategorie
Drásalová Kateřina - (Johnová, Vočka) - 2. místo
VIII. kategorie
Rozsíval Lukáš - (Jurčíková, Davidová) - 1. místo s návrhem na postup do národního kola
Komorní zpěv
II. kategorie
Dívčí duo (Kuklová, Malachová) - (Jurčíková, Davidová) - 2. místo
III. kategorie
Komorní trio (Drásalová, Schrömerová, Štěpánová) - (Johnová, Vočka) - 1. místo s postupem do národního kola
Komorní duo (Štěpánová, Žůrková) - (Johnová, Vočka) - 2. místo
Pěvecké duo (Rozsíval, Žůrková) - (Jurčíková, Johnová, Vočka) - 2. místo

Děkujeme všem soutěžícím, pedagogům i korepetitorům za krásné výkony a postupojícím přejem mnoho úspěchů v národním kole soutěže.

 

Okresní kolo soutěžní přehlídky tanečního oboru

V sobotu 17. března 2018 se zúčastnilo 102 žáků tanečního oboru naší školy ze třídy Marie Jirmanové a Jiřiny Kokešové v 10 původních choreografiích okresního kola soutěžní přehlídky tanečního oboru základních uměleckých škol, které se konalo v Zábřehu. V letošním roce se tohoto kola z ostatních základních uměleckých škol zúčastnila jedním svým zástupcem pouze základní umělecká škola v Lošticích. Naši žáci v Zábřehu předvedli své choreografie, zatančili si na pódiu tamějšího kulturního domu a čtyři z choreografií byly porotou vybrány do krajského kola této soutěžní přehlídky. Blahopřejeme učitelům i žákům a přejeme mnoho úspěchů v krajském kole, které proběhne v letošním roce 14. dubna v Prostějově.

Absolventský koncert

V úterý 27. března 2018 bude patřit klášterní kostel od 18:00 opět absolventům, tentokrát ze tříd p. uč. Jany Ristovské a Simely Akritidu. Srdečně všechny zveme. více »

Absolventský koncert

Řadu absolventských koncertů zahájí žáci p. uč. Jany Valentové, p.uč. Antonína Mináře a Heleny Štědroňové. Koncert se koná ve středu 21. března 2018 v 18:00 v kapli klášterního kostela. více »

Hudební podvečer

Žáci hudebního oboru se představí na pravidelném hudebním podvečeru v pondělí 19. března 2018, v 18:00 v sále ZUŠ. více »

Náš žák na koncertu Klasika Viva

V pondělí 26. ledna 2018 se v klášterním kostele uskutečnil koncert Lukáše Klánského a Anny Paulové. Ten proběhl v rámci hudebního cyklu Klasika Viva. Před samotným vystoupením těchto významných umělců se představil na trubku žák naší školy Adam Štěpán. Zahrál skladbu Andante and Allegro skladatele Guy Ropartze za klavírního doprovodu p. uč. Josefa Macka.

Okresní kolo soutěže ZUŠ ve hře na dechové nástroje

Ve středu 28. února 2018 proběhlo v Zábřehu okresní kolo soutěže základních uměleckých škol ve hře na dechové nástroje.
Výsledky žáků naší školy:
Hra na dechové nástroje 1 (dřevěné dechové nástroje)
VI. kategorie
Kamlarová Zuzana - (uč. Štědroňová, Švédová) 2. místo
X. kategorie
Drásalová Kateřina - (uč. Štědroňová, Švédová) 2. místo
II. kategorie
Tomanková Alice - (uč. Kocůrek, Macek) 2. místo
III. kategorie
Banková Ema - (uč. Nováková, Švédová) 1. místo
Havlíčková Nina - (uč Nováková, Švédová) 2. místo
IV. kategorie
Fišnarová Eliška - (uč. Kocůrek, Macek) 1.místo s postupem do krajského kola
VI. kategorie
Halfarová Natálie - (uč. Nováková, Davidová) 2. místo
VII. kategorie
Šperlich Jan - (uč. Štědroňová, Švédová) 2. místo
VIII. kategorie
Toroni Markéta - (Nováková, Švédova) 2. místo
Mikuličová Marie - (Nováková, Davidová) 2. místo

Hra na dechové nástroje 2 (žesťové nástroje)
VI. kategorie
Rutarová Kateřina - (uč. Kocůrek, Macek) 2. místo
V. kategorie
Wagner Jiří - (uč. Bartošek, Švédová) 2. místo
Kožuškanič Oliver - (uč. Kocůrek, Macek) 3. místo
VI. kategorie
Janoš Patrik - (uč. Bartošek, Švédová) 3. místo
IX. kategorie
Štěpán Adam - (uč. Kocůrek, Macek) 1. místo s postupem do krajského kola
VI. kategorie
Kočí Eliška - (uč. Bartošek, Švédová) 2. místo
X. kategorie
Štrpka Antonín - (uč. Bartošek, Švédová) 2. místo
V. kategorie
Golda Jan - (uč. Bartošek, Švédová) 2. místo
VIII. kategorie
Brokeš Marek - (uč. Bartošek, Švédová) 2. místo
VII. kategorie
Doležal Matěj - (uč. Bartošek, Švédová) 1. místo s postupem do krajského kola
Děkujeme za krásná umístění žákům i jejich pedagogům. Postupoujícím přejeme hodně úspěchů v krajském kole.

Okresní kolo soutěže ZUŠ v sólovém a komorním zpěvu

Dne 22. února 2018 se konalo v Zábřeze okresní kolo soutěže základních uměleckých škol v sólovém a komorním zpěvu.
Výsledky našich žáků:
III. kategorie 
Venoušová Terezie -  (uč. Jurčíková, Davidová) 1. místo s postupem do krajského kola
Štrpková Zuzana - (uč. Johnová, Vočka) 1. místo s postupem do krajského kola
Nováková Alžběta - (uč. Johnová, Vočka) 2. místo
IV. kategorie
Švéda Josef - (uč. Johnová, Vočka) 1. místo s postupem do krajského kola
Holínková Anna - (uč. Jurčíková, Davidová) 3. msto
V. kategorie
Malachová Kateřina - (uč. Jurčíková, Davidová) 1. místo s postupem do krajského kola
VII. kategorie
Štěpánová Adéla - (uč. Johnová, Vočka) 1. místo s postupem do krajského kola
Žůrková Anna - (uč. Johnová, Vočka) 2. místo
VIII. kategorie 
Kuklová Barbora - (uč. Jurčíková, Davidová) 2. místo
Heiserová Klára - (uč. Johnová, Vočka) 2. místo
IX. kategorie
Drásalová Kateřina -(uč. Johnová, Vočka) 1. místo s postupem do krajského kola
VIII. kategorie
Rozsíval Lukáš - (uč. Jurčíková, Davidová) 1. místo s postupem do krajského kola
Komorní zpěv – II. kategorie
Dívčí duo (Kuklová, Malachová) - (uč. Jurčíková, Davidová) 1. místo s postupem do krajského kola
Komorní zpěv – III. kategorie
Komorní trio (Drásalová, Schrömerová, Štěpánová) - (uč. Johnová, Vočka) 1. místo s postupem do krajského kola
Komorní duo (Štěpánová, Žůrková) - (uč. Johnová, Vočka) 1. místo s postupem do krajského kola
Pěvecké duo (Rozsíval, Žůrková) - (uč. Jurčíková, Johnová, Vočka) 1. místo s postupem do krajského kola
Děkujeme všem soutěžícím za krásné výkony, postupujícím přejeme hodně štestí v krajském kole. Veliký dík patří pedagogům Haně Johnové a Yvoně Jurčíkové. Na výsledcích se velkou měrou podíleli i korepetitoři Danuše Davidová a Petr Vočka. I jim patří velikánský dík.


 

Vystoupení LDO - ZRUŠENO

Vystoupení literárně dramatického oboru, které se mělo uskutečnist 14. února 2018 v 17:00 v koncertním sále školy se z důvodu nemoci ruší. O náhradním termínu budete včas informováni.
 1234567891011 . . . 252627