Základní umělecká škola, Šumperk
  Výtvarný obor
  Facebook školy
  Youtube školy
  ZUŠ Šumperk
    Žerotínova 11
    787 01   Šumperk
    +420 583 214 361
    +420 602 807 998
   
    ID datové schránky: pwjqfwz

  QR code
  Pramet - sponzor školy ZUŠ Šumperk
  Nadace Karla Komárka
  ing.Blažek - sponzor školy ZUŠ Šumperk
  Alois Pospíšil - sponzor školy ZUŠ Šumperk

  Školní rok 2018/2019

              Soutěže MŠMT 2018 / 2019

  Komorní hra s převahou dechových nástrojů - okresní kolo – 28. 2. 2019, ZUŠ Zábřeh

  Kategorie: c) soubory zobcových fléten – II. kategorie (do 13 let, 4–8 minut)

  Trio zobcových fléten     (Fišnarová, Sýkorová, Vavříková)                            (Kocůrek)            1. místo

  Kategorie: III. kategorie (do 17 let, 5–9 minut)

  Žesťové trio                      (Štěpán, Tichý, Valentová)                                       (Kocůrek)            2. místo

  Komorní hra s převahou smyčcových nástrojů - okresní kolo – 27. 3. 2019, ZUŠ Zábřeh

  Barokní soubor                (Klimešová, Sovadinová, Šána, Gronychová)        (Nezbedová)      1. místo s postupem

  Barokní soubor                (Štrpková, Váňová, Šána, Nováková)                      (Nezbedová)      2. místo

  Barokní soubor                (Váňová, Brokešová, Bartoš, Kamlarová)               (Nezbedová)      1. místo

  Zvláštní ceny pro pedagogy

  za dlouholetou práci s barokními soubory           Lenka Nezbedová

  Krajské kolo 9. 4. 2019, ZUŠ I. Krejčího Olomouc

  Barokní soubor                (Klimešová, Sovadinová, Šána, Gronychová)        (Nezbedová)      3. místo

  Hra na elektronické klávesové nástroje – okresní kolo – 2. 4. 2019, ZUŠ Zábřeh

  Prudík Jan                                                                                                                  (Macek)              1. místo

  Ruprich Michael                                                                                                       (Macek)              1. místo s postupem

  Kotková Lucie                                                                                                            (Macek)              2. místo

  Krajské kolo 25. 4. 2019, ZUŠ Litovel

  Ruprich Michael                                                                                                      (Macek)                Čestné uznání II. st.

  Pianoforte per tutti - celostátní klavírní přehlídka – 28. – 29. 3. 2019, Příbor

  Sofia Horčicová                             (Švédová)             Zlaté pásmo

                                                                                         Zvláštní cena za interpretaci skladby A. Chačaturjana

  Jan Paloncý                                    (Valentová)          Zlaté pásmo

  Eliška Krillová, Jan Paloncý          (Valentová)          Zlaté pásmo

  Artama – přehlídka scénického tance – krajské kolo, 30. 3. 2019, Prostějov

  Kapitola 13 – choreografie Jiřina Kokešová – nominace na celostátní přehlídku do Kutné Hory

  Skici – nebe aneb malování pohybem – choreografie Marie Jirmanová – nominace na celostátní přehlídku do Kutné Hory

  Artama – přehlídka scénického tance – ústřední kolo, 17. – 19. 5. 2019, Kutná Hora

  Kapitola 13 – choreografie Jiřina Kokešová

  Skici – nebe aneb malování pohybem – choreografie Marie Jirmanová

  Praguitarra Clássica    2019 Praha – X. ročník soutěže ve hře na klasickou kytaru, 5. 4. 2019, Praha

  Nicol Pleyerová               Strachotová                      Čestné uznání I. stupně

  Richard Kolář                   Strachotová                      Čestné uznání

  17. ročník mezinárodní interpretační soutěže Pro Bohemia, Ostrava 4. – 7. dubna 2019

  Sofia Horčicová                Švédová                             3. cena v 1. kategorii oboru hra na klavír

                                                                                         Cena poroty za interpretaci skladby Arama Chačaturjana

  7. ročník celostátní soutěže pro klavírní dua – Dvořákův Lipník, ZUŠ Lipník  10. května 2019

  Eliška Krillová, Jan Paloncý                         Valentová           1. místo ve 2. kategorii 

  Regionální přehlídka čtyřruční hry, Olomouc, ZUŠ Iši Krejčího 21. května 2019

  Emma a Eliška Krillová                                 Valentová                          Stříbrné pásmo v 1. kategorii

  Lucie Šedivá, Kateřina Heřmanská            Valentová                          Bronzové pásmo v 1. kategorii

  Eliška Krillová, Jan Paloncý                         Valentová                          Zlaté pásmo                                                                                                                     Zvláštní cena za mimořádnou interpretaci – 2. kategorie

  Marie Kamlarová, Marie Schubertová     Valentová                          Stříbrné pásmo v 5. kategorii