Kontakty
ZUŠ Šumperk
  Žerotínova 11
  787 01   Šumperk
  tel: +420 583 214 361
  mobil: +420 602 807 998
 
Pramet - sponzor školy ZUŠ Šumperk
Hudební centrum - sponzor školy ZUŠ Šumperk
ing.Blažek - sponzor školy ZUŠ Šumperk
Master Bike - sponzor školy ZUŠ Šumperk
Alois Pospíšil - sponzor školy ZUŠ Šumperk

Školní rok 2018/2019

            Soutěže MŠMT 2018 / 2019

Komorní hra s převahou dechových nástrojů - okresní kolo – 28. 2. 2019, ZUŠ Zábřeh

Kategorie: c) soubory zobcových fléten – II. kategorie (do 13 let, 4–8 minut)

Trio zobcových fléten     (Fišnarová, Sýkorová, Vavříková)                            (Kocůrek)            1. místo

Kategorie: III. kategorie (do 17 let, 5–9 minut)

Žesťové trio                      (Štěpán, Tichý, Valentová)                                       (Kocůrek)            2. místo

Komorní hra s převahou smyčcových nástrojů - okresní kolo – 27. 3. 2019, ZUŠ Zábřeh

Barokní soubor                (Klimešová, Sovadinová, Šána, Gronychová)        (Nezbedová)      1. místo s postupem

Barokní soubor                (Štrpková, Váňová, Šána, Nováková)                      (Nezbedová)      2. místo

Barokní soubor                (Váňová, Brokešová, Bartoš, Kamlarová)               (Nezbedová)      1. místo

Zvláštní ceny pro pedagogy

za dlouholetou práci s barokními soubory           Lenka Nezbedová

Krajské kolo 9. 4. 2019, ZUŠ I. Krejčího Olomouc

Barokní soubor                (Klimešová, Sovadinová, Šána, Gronychová)        (Nezbedová)      3. místo

Hra na elektronické klávesové nástroje – okresní kolo – 2. 4. 2019, ZUŠ Zábřeh

Prudík Jan                                                                                                                  (Macek)              1. místo

Ruprich Michael                                                                                                       (Macek)              1. místo s postupem

Kotková Lucie                                                                                                            (Macek)              2. místo

Krajské kolo 25. 4. 2019, ZUŠ Litovel

Ruprich Michael                                                                                                      (Macek)                Čestné uznání II. st.

Pianoforte per tutti - celostátní klavírní přehlídka – 28. – 29. 3. 2019, Příbor

Sofia Horčicová                             (Švédová)             Zlaté pásmo

                                                                                       Zvláštní cena za interpretaci skladby A. Chačaturjana

Jan Paloncý                                    (Valentová)          Zlaté pásmo

Eliška Krillová, Jan Paloncý          (Valentová)          Zlaté pásmo

Artama – přehlídka scénického tance – krajské kolo, 30. 3. 2019, Prostějov

Kapitola 13 – choreografie Jiřina Kokešová – nominace na celostátní přehlídku do Kutné Hory

Skici – nebe aneb malování pohybem – choreografie Marie Jirmanová – nominace na celostátní přehlídku do Kutné Hory

Artama – přehlídka scénického tance – ústřední kolo, 17. – 19. 5. 2019, Kutná Hora

Kapitola 13 – choreografie Jiřina Kokešová

Skici – nebe aneb malování pohybem – choreografie Marie Jirmanová

Praguitarra Clássica    2019 Praha – X. ročník soutěže ve hře na klasickou kytaru, 5. 4. 2019, Praha

Nicol Pleyerová               Strachotová                      Čestné uznání I. stupně

Richard Kolář                   Strachotová                      Čestné uznání

17. ročník mezinárodní interpretační soutěže Pro Bohemia, Ostrava 4. – 7. dubna 2019

Sofia Horčicová                Švédová                             3. cena v 1. kategorii oboru hra na klavír

                                                                                       Cena poroty za interpretaci skladby Arama Chačaturjana

7. ročník celostátní soutěže pro klavírní dua – Dvořákův Lipník, ZUŠ Lipník  10. května 2019

Eliška Krillová, Jan Paloncý                         Valentová           1. místo ve 2. kategorii 

Regionální přehlídka čtyřruční hry, Olomouc, ZUŠ Iši Krejčího 21. května 2019

Emma a Eliška Krillová                                 Valentová                          Stříbrné pásmo v 1. kategorii

Lucie Šedivá, Kateřina Heřmanská            Valentová                          Bronzové pásmo v 1. kategorii

Eliška Krillová, Jan Paloncý                         Valentová                          Zlaté pásmo                                                                                                                     Zvláštní cena za mimořádnou interpretaci – 2. kategorie

Marie Kamlarová, Marie Schubertová     Valentová                          Stříbrné pásmo v 5. kategorii