Kontakty
ZUŠ Šumperk
  Žerotínova 11
  787 01   Šumperk
  tel: +420 583 214 361
  mobil: +420 602 807 998
 
3/5
Pramet - sponzor školy ZUŠ Šumperk
Hudební centrum - sponzor školy ZUŠ Šumperk
ing.Blažek - sponzor školy ZUŠ Šumperk
Master Bike - sponzor školy ZUŠ Šumperk
Alois Pospíšil - sponzor školy ZUŠ Šumperk

Zápis do hudebního oboru

  • Přidáno: 18.05.2015   |   143 čtení / zobrazení

ŘEDITEL

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, ŠUMPERK, ŽEROTÍNOVA 11
 
vyhlašuje
 
ZÁPIS

do přípravného ročníku hudebního oboru

a

TALENTOVOU ZKOUŠKU

pro přijetí ke studiu v I. a II. stupni hudebního oboru

pro školní rok 2015/2016

ve dnech 18. - 22. května 2015

od 15:00 - 18:00 hod.

v budově Základní umělecké školy, Šumperk, Žerotínova 11

Bližší informace: +420 583 214 361; +420 602 807 998
http://www.zus-sumperk.cz

Ke studiu se žáci přihlašují závaznou písemnou přihláškou na předepsaném tiskopise, kterou za nezletilého podepisují jeho rodiče nebo jiní zákonní zástupci. K vyplnění přihlášky je nutné mít k dispozici rodné číslo dítěte. Žáci jsou ke studiu přijímáni na základě úspěšně vykonané talentové (přijímací) zkoušky.

O přijetí (zařazení žáka do výuky ke konkrétnímu vyučujícímu), resp. nepřijetí (zařazení do databáze nepřijatých uchazečů, kteří mohou být přijati v případě uvolnění kapacity školy) ke studiu jsou zákonní zástupci vyrozuměni v posledním týdnu měsíce srpna, popř. v první polovině měsíce září prostřednictvím webových stránek a informačních vývěsek školy.


PaedDr. František Havelka, Ph.D.
ředitel školy