Základní umělecká škola, Šumperk
   Kontakty
  ZUŠ Šumperk
    Žerotínova 11
    787 01   Šumperk
    tel: +420 583 214 361
    mobil: +420 602 807 998
   
  3/5
  Pramet - sponzor školy ZUŠ Šumperk
  Nadace Karla Komárka
  ing.Blažek - sponzor školy ZUŠ Šumperk
  Alois Pospíšil - sponzor školy ZUŠ Šumperk

  Zápis do hudebního oboru

  • Přidáno: 18.05.2015   |   144 čtení / zobrazení

  ŘEDITEL

  ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, ŠUMPERK, ŽEROTÍNOVA 11
   
  vyhlašuje
   
  ZÁPIS

  do přípravného ročníku hudebního oboru

  a

  TALENTOVOU ZKOUŠKU

  pro přijetí ke studiu v I. a II. stupni hudebního oboru

  pro školní rok 2015/2016

  ve dnech 18. - 22. května 2015

  od 15:00 - 18:00 hod.

  v budově Základní umělecké školy, Šumperk, Žerotínova 11

  Bližší informace: +420 583 214 361; +420 602 807 998
  http://www.zus-sumperk.cz

  Ke studiu se žáci přihlašují závaznou písemnou přihláškou na předepsaném tiskopise, kterou za nezletilého podepisují jeho rodiče nebo jiní zákonní zástupci. K vyplnění přihlášky je nutné mít k dispozici rodné číslo dítěte. Žáci jsou ke studiu přijímáni na základě úspěšně vykonané talentové (přijímací) zkoušky.

  O přijetí (zařazení žáka do výuky ke konkrétnímu vyučujícímu), resp. nepřijetí (zařazení do databáze nepřijatých uchazečů, kteří mohou být přijati v případě uvolnění kapacity školy) ke studiu jsou zákonní zástupci vyrozuměni v posledním týdnu měsíce srpna, popř. v první polovině měsíce září prostřednictvím webových stránek a informačních vývěsek školy.


  PaedDr. František Havelka, Ph.D.
  ředitel školy