Základní umělecká škola, Šumperk
  Leták školy

  Třídní besídka 18.4.2021 v 18:00

  ZUŠ Šumperk
    Žerotínova 11
    787 01   Šumperk
    tel: +420 583 214 361
    mobil: +420 602 807 998
   
    ID datové schránky: pwjqfwz

  QR code
  3/5
  Pramet - sponzor školy ZUŠ Šumperk
  Nadace Karla Komárka
  ing.Blažek - sponzor školy ZUŠ Šumperk
  Alois Pospíšil - sponzor školy ZUŠ Šumperk

  Výsledky 1. kola přijímacího řízení

  • Přidáno: 15.06.2020   |   156 čtení / zobrazení

  Tito žáci budou kontaktováni v posledním srpnovém týdnu buď dopisem nebo přímo telefonicky pedagogem, který je bude informovat a podrobnostech nástupu do školy.

  Žáci literárně dramatického oboru budou o výsledcích přijímacího řízení informováni v průběhu tohoto týdne.

  Ostatním uchazečům, kteří nemohli být přijati z kapacitních důvodů, platí přihláška pro období celého následujícího roku a budou osloveni  a přijati v případě, že se na počátku nebo v průběhu školního roku uvolní místo.