Základní umělecká škola, Šumperk
  Šablony pro MŠ a ZŠ I
  Výtvarný obor
  Facebook školy
  Youtube školy
  ZUŠ Šumperk
    Žerotínova 11
    787 01   Šumperk
    +420 583 214 361
    +420 602 807 998
   
    ID datové schránky: pwjqfwz

  QR code
  5/5
  Olomoucký kraj
  Město Šumperk
  Nadace Karla Komárka
  ing.Blažek - sponzor školy ZUŠ Šumperk
  Alois Pospíšil - sponzor školy ZUŠ Šumperk
   Kalendář akcí školy

  Informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

  • Přidáno: 01.11.2020   |   17 čtení / zobrazení

  Vážení rodiče,

  na základě usnesení Vlády České republiky ze dne 30. října 2020 č. 1112, o přijetí krizového opatření pokračuje v naší základní umělecké škole v období ode dne 2. listopadu 2020 od 0:00 hod. do dne 20. listopadu 2020 do 23:59 hod. distanční forma výuky.

  Jsme si vědomi výjimečnosti situace i toho, že distanční forma výuky nemůže v plném rozsahu nahradit osobní kontakt učitele a žáka. Dovoluji si Vás proto požádat o vstřícnost a spolupráci. Pomozte dětem, buďte v kontaktu se svými pedagogy a pokusme se společně udržet kontinuitu výuky distanční formou, abychom mohli hned po uvolnění situace plynule navázat. Věřím, že se nám podaří společným úsilím toto mimořádné období překlenout a snad i co možná nejvíce zkrátit.  

  Těšíme se na Vaše děti a věříme, že jim každodenní setkání s hudbou, tancem, výtvarnou tvorbou a dramatickým uměním mohou přinést alespoň malý trochu radosti a optimismu v těchto nelehkých časech.

  Děkuji za pochopení, přeji pevné zdraví a hodně sil.

  PaedDr. František Havelka, Ph.D., ředitel školy

  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

  informuje o vydání usnesení Vlády České republiky ze dne 30. října 2020 č. 1112, o přijetí krizového opatření s účinností ode dne 2. listopadu 2020 od 0:00 hod. do dne 20. listopadu 2020 do 23:59 hod. Podle usnesení vlády s účinností od 2. listopadu 2020 do 20. listopadu 2020 (včetně) platí pro základní umělecké školy následující:

  U základních uměleckých škol se zakazuje osobní přítomnost žáků ve školách. Školy povinně přešly na distanční vzdělávání, pro žáky je účast dobrovolná. Není umožněná ani individuální výuka v ZUŠ.

  Usnesení vlády má stanovenu platnost do konce stavu nouze (do 20. listopadu 2020) – podobně jako jiná usnesení vlády schvalující krizová opatření. Uvedené však neznamená, že nemůže dojít na základě vyhodnocení epidemiologické situace a připraveného uvolňovacího scénáře ke znovuotevření některých druhů škol či jednotlivých ročníků dříve.