Základní umělecká škola, Šumperk
  Šablony pro MŠ a ZŠ I
  Výtvarný obor
  Facebook školy
  Youtube školy
  ZUŠ Šumperk
    Žerotínova 11
    787 01   Šumperk
    +420 583 214 361
    +420 602 807 998
   
    ID datové schránky: pwjqfwz

  QR code
  Olomoucký kraj
  Město Šumperk
  Nadace Karla Komárka
  Alois Pospíšil - sponzor školy ZUŠ Šumperk
   Kalendář akcí školy

  Klávesové nástroje

   

  Studium:
   

  Přípravné studium 1 - 2 roky
  I. stupeň: 7 let
  II. stupeň: 4 roky
  Hudební nauka: 1. - 5. ročník – povinný předmět
  Od 4. ročníku - povinný předmět komorní hra - formou čtyřruční hry, klavírním doprovodem.

   

  Hra na klavír

   


  Vyučující:
   

  - Irena Benová
  - Danuše Davidová
  - Alžběta Diviš
  - Josef Macek
  - Irina Švédová
  - Jana Ristovská
  - Jana Valentová
  - Miloslava Váňová
  - Petr Vočka
  - Petra Minářová
  - Libuše Zámečníková


  pobočka v Hanušovicích:

  Danuše Davidová

  Žáci klavírních tříd si postupně osvojují pianistické návyky a dovednosti, uplatňují se v sólové, časem i v komorní či orchestrální hře. Vystupují na akcích a koncertech školy.

  Posláním klavírního studia je vzbudit u dětí zájem o nástroj a probudit lásku k hudbě. 
  Při výuce věnujeme pozornost rozvoji jejich přirozených hudebních aktivit - rytmickému cítění, hudební tvořivosti a citu pro hudbu.
  Děti postupně zvládnou základní technické, harmonické a výrazové prostředky, které jim umožní poznat barokní, klasickou, romantickou i soudobou klavírní literaturu.
  V průběhu studia se naučí rozlišovat hlavní zásady interpretace různých stylů a žánrů při sólové i komorní hře.

  Hra na elektronické klávesové nástroje
   

  Studium:
   

  Přípravné studium 1 - 2 roky

  I. stupeň: 7 let
  II. stupeň: 4 roky
  Hudební nauka: 1. - 5. ročník – povinný předmět
  Od 4. ročníku - povinný předmět komorní hra - klavírní doprovod.

      

  Vyučující:
   

  František Havelka
  Josef Macek
  - Šárka Čížková

  Keyboard je moderní elektronický nástroj s řadou specifik, umožňující kvalitní interpretaci sólových, komorních, i orchestrálních skladeb nejrůznějších stylů a žánrů. Po zvládnutí základních technických a výrazových prostředků hry spolu se zvukovými a technickými funkcemi nástroje se žákovi otevírají další možnosti propojení s nejrůznějšími digitálními technologiemi.

  Hra na akordeon
   

  Studium:

  Přípravné studium 1 - 2 roky
  I. stupeň: 7 let
  II. stupeň: 4 roky
  Hudební nauka: 1. - 5. ročník – povinný předmět
  Od 4. ročníku - povinný předmět komorní hra - akordeonové duo


  Škola umožňuje zapůjčení nástroje. 

   


   

  Vyučující:
   

  Libuše Zámečníková

  Akordeon se v dnešní době prosazuje jako plnohodnotný sólový i doprovodný nástroj, umožňující  kvalitní interpretaci sólových, komorních i orchestrálních skladeb nejrůznějších stylových období a žánrů.
  Na začátku studia se žák seznamuje s nástrojem, se zásadami správného sezení a držením nástroje při hře. Postupně získává teoretické vědomosti a technickou zručnost ke zvládnutí nástroje. 
  Kvalitní interpretace se neobejde bez technické vyspělosti obou rukou, dokonalé měchové techniky a zvládnutí výrazových možností nástroje.