Základní umělecká škola, Šumperk
  Šablony pro MŠ a ZŠ I
  Výtvarný obor
  Facebook školy
  Youtube školy
  ZUŠ Šumperk
    Žerotínova 11
    787 01   Šumperk
    +420 583 214 361
    +420 602 807 998
   
    ID datové schránky: pwjqfwz

  QR code
  5/5
  Olomoucký kraj
  Město Šumperk
  Nadace Karla Komárka
  Alois Pospíšil - sponzor školy ZUŠ Šumperk
   Kalendář akcí školy

  Zahájení školního roku 2023/2024

  • Přidáno: 30.08.2023   |   149 čtení / zobrazení

  Nový školní rok 2023/2024 je před námi!

  Chtěli bychom vám sdělit několik organizačních informací k začátku školního roku:

  V pondělí 4. září bude probíhat v hudebním oboru individuální domluva rozvrhů, příslušný pedagog vás předem kontaktuje a podá veškeré potřebné informace. Archy pro zápis do jednotlivých skupin povinného předmětu Nauka o hudbě budou k dispozici ve stejný den od 12:00 na nástěnkách v 1. patře (před kanceláří školy).

  U ostatních kolektivních oborů (výtvarný, taneční, literárně dramatický) vás kontaktují příslušní pedagogové, informují vás o rozvrhu hodin, organizačních záležitostech a zodpoví vaše případné dotazy.

  Ve čtvrtek 7. září v 16:30 proběhne v koncertním sále schůzka s rodiči nových žáků, kteří byli zařazeni do PHV.

  Věříme, že si vaše děti o prázdninách dostatečně odpočinuly a těšíme se na další vzájemnou uměleckou spolupráci.