Základní umělecká škola, Šumperk
  Šablony pro MŠ a ZŠ I
  Výtvarný obor
  Facebook školy
  Youtube školy
  ZUŠ Šumperk
    Žerotínova 11
    787 01   Šumperk
    +420 583 214 361
    +420 602 807 998
   
    ID datové schránky: pwjqfwz

  QR code
  5/5
  Olomoucký kraj
  Město Šumperk
  Nadace Karla Komárka
  Alois Pospíšil - sponzor školy ZUŠ Šumperk
   Kalendář akcí školy

  USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 12. října 2020 č. 1022 o přijetí krizového opatření

  • Přidáno: 13.10.2020   |   41 čtení / zobrazení

  Vážení rodiče,

  základní umělecká škola podle uvedeného usnesení vlády přechází ve výše uvedeném období v plném rozsahu na distanční formu výuky bez osobní přítomnosti žáků.

  Ve dnech 26. října 2020 od 00:00 hod. do dne 27. října 2020 do 23:59 hod. zakazuje vláda osobní přítomnost žáků základních uměleckých škol na základním uměleckém vzdělávání. Protože na tato data navazuje státní svátek a následně podzimní prázdniny, nebude v základní umělecké škole v týdnu od 26. října do 1. listopadu probíhat výuka.

   V tomto a příštím týdnu vás budou kontaktovat učitelé, kteří s vámi dohodnou konkrétní formu distanční výuky (zadávání úkolů, online výuka, …). Prosíme o vaši vstřícnost a spolupráci. Jsme si vědomi toho, že nastalá situace není jednoduchá pro žádnou ze zúčastněných stran.

  Děkuji za pochopení, věřím, že se nám společnými silami podaří nelehké období překlenout a přeji pevné zdraví a hodně sil.

  PaedDr. František Havelka, Ph.D., ředitel školy