Základní umělecká škola, Šumperk
  Šablony pro MŠ a ZŠ I
  Výtvarný obor
  Facebook školy
  Youtube školy
  ZUŠ Šumperk
    Žerotínova 11
    787 01   Šumperk
    +420 583 214 361
    +420 602 807 998
   
    ID datové schránky: pwjqfwz

  QR code
  5/5
  Olomoucký kraj
  Město Šumperk
  Nadace Karla Komárka
  Alois Pospíšil - sponzor školy ZUŠ Šumperk
   Kalendář akcí školy

  Informace pro rodiče nově přijatých žáků

  • Přidáno: 12.06.2023   |   109 čtení / zobrazení

  Vážení rodiče, milí žáci,

  v první řadě bychom chtěli všem nově přijatým studentům pogratulovat.  Pro nadcházející školní rok 2023/2024 s vámi počítáme!

  Jak to bude dále probíhat?

  V přípravném týdnu (poslední týden v srpnu) vás kontaktuje příslušný pedagog, který vám předá základní informace potřebné ke studiu na naší škole a domluví se s vámi na dalším postupu. U kolektivní výuky ve výtvarném, tanečním a literárně-dramatickém oboru již bude znám rozvrh hodin pro výuku v příslušných ročnících.

  S pedagogy hudebního oboru se na rozvrhu hodin výuky nástroje nebo zpěvu, domluvíte individuálně. Žáci hudebního oboru plní podle svého zařazení do příslušného ročníku také povinný předmět Přípravná hudební výchova nebo Nauka o hudbě. Rozvrh jednotlivých vyučovacích hodin tohoto předmětu bude zveřejněn 1. září. Od tohoto data bude možné se po předchozí konzultaci s pedagogem nástroje nebo zpěvu do výuky v příslušném ročníku zapsat. Každý ročník bude mít vždy několik možností - vyučovacích skupin v různé dny.

  Přejeme vám všem krásné nadcházející léto a budeme se těšit na spolupráci ve školním roce 2023/2024!