Základní umělecká škola, Šumperk
  Šablony pro MŠ a ZŠ I
  Výtvarný obor
  Facebook školy
  Youtube školy
  ZUŠ Šumperk
    Žerotínova 11
    787 01   Šumperk
    +420 583 214 361
    +420 602 807 998
   
    ID datové schránky: pwjqfwz

  QR code
  5/5
  Olomoucký kraj
  Město Šumperk
  Nadace Karla Komárka
  Alois Pospíšil - sponzor školy ZUŠ Šumperk
   Kalendář akcí školy

  Informace k výuce v ZUŠ od 25. 11. 2020

  • Přidáno: 20.11.2020   |   53 čtení / zobrazení

  Vážení rodiče, milí žáci, předávám vám níže informace k výuce v základní umělecké škole v případě opatření ve stupni 4. Jsme rádi, že došlo alespoň k částečnému uvolnění, že se můžeme osobně s vámi alespoň v omezené míře setkat osobně a věřím, že se v co možná nejbližším čase vše vrátí do normálu. Děkuji za vaši pomoc, pochopení a vstřícnost. Přeji pevné zdraví a hodně sil.

  František Havelka 

  Výuka žáků základních uměleckých škol probíhá v některých předmětech distančně (tedy hudební nauka, hra v orchestrech, komorní hra, výtvarný obor, převážně taneční obor, ...). Podrobnější informace získáte od svých pedagogů.

  Prezenční formou za přítomnosti žáků ve škole bude od středy 25. listopadu 2020 probíhat individuální výuka - jeden pedagogický pracovník a jeden žák (výuka hry na hudební nástroj, výuka sólového zpěvu). Tato výuka proběhne podle stanoveného rozvrhu hodin, popř. podle individuální domluvy s pedagogem. Je umožněna i prezenční individuální konzultace )opět jeden pedagog a jeden žák) - u konzultace může být přítomen zákonný zástupce žáka.

  V rámci vzdělávací aktivity, jejíž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (zejména tanec, zpěv, hra na dechové nástroje) nemusí žáci nosit roušku.

  Podle opatření PES pro oblast školství ve 4. stupni opatření platí povinnost nošení roušky ve všech vnitřních prostorách škol.V případě učitelů je povinnost nošení roušky (užívání respirátorů FFP2 je doporučené) a ve výjimečných případech, kdy je nezbytné, aby žák při výuce viděl na ústa učitele, je možné ochranu nosu a úst nahradit ochranným štítem, pokud je dodržena vzdálenost min. 2 m od žáků.