Základní umělecká škola, Šumperk
  Šablony pro MŠ a ZŠ I
  Výtvarný obor
  Facebook školy
  Youtube školy
  ZUŠ Šumperk
    Žerotínova 11
    787 01   Šumperk
    +420 583 214 361
    +420 602 807 998
   
    ID datové schránky: pwjqfwz

  QR code
  Olomoucký kraj
  Město Šumperk
  Nadace Karla Komárka
  ing.Blažek - sponzor školy ZUŠ Šumperk
  Alois Pospíšil - sponzor školy ZUŠ Šumperk
   Kalendář akcí školy

  Školní rok 2021/2022

  Soutěže MŠMT

  Sólový a komorní zpěv – okresní kolo – 2. 3. 2022 v ZUŠ Zábřeh:

  Kategorie:

  Sólový zpěv

  2. kategorie

  Žaneta Barvířová                                      (Čížková)                         2. místo

  3. kategorie

  Lucie Šedivá                                               (Zerzáňová)                   1. místo s postupem

  4. kategorie

  Vojtěch Faltus                                           (Johnová)                       1. místo s postupem

  6. kategorie

  Petr Dokoupil                                            (Johnová)                       1. místo

  8. kategorie

  Michaela Vepřeková                               (Johnová)                       1. místo s postupem

  9. kategorie

  Matěj Dokoupil                                        (Čížková)                        2. místo

  Komorní zpěv

  3. kategorie

  Dorota Mrázková

  a Michaela Vepřeková                           (Johnová)                       1. místo s postupem

  Sólový a komorní zpěv – krajské kolo – 24. 3. 2022 v ZUŠ Campanella Olomouc:

  Kategorie:

  Sólový zpěv

  3. kategorie

  Lucie Šedivá                                               (Zerzáňová)                   2. místo

  4. kategorie

  Vojtěch Faltus                                           (Johnová)                       1. místo s postupem

  8. kategorie

  Michaela Vepřeková                               (Johnová)                       2. místo

  Komorní zpěv

  3. kategorie

  Dorota Mrázková a

  Michaela Vepřeková                               (Johnová)                       1. místo s postupem

  Sólový a komorní zpěv – ústřední kolo – 30. 4. a 1. 5. 2022 v ZUŠ Turnov:

  Sólový zpěv

  4. kategorie

  Vojtěch Faltus                                           (Johnová)                       1. místo

  Komorní zpěv

  3. kategorie

  Dorota Mrázková a

  Michaela Vepřeková                               (Johnová)                       2. místo

  Hra na dechové nástroje – okresní kolo – 16. 3. 2022 v ZUŠ Zábřeh:

  Kategorie:

  Hra na příčnou flétnu

  6. kategorie

  Ema Banková                                            (Nováková)                    2. místo

  7. kategorie

  Lucie Žalio                                                  (Nováková)                    2. místo

  8. kategorie

  Martina Vepřeková                                 (Štědroňová)                 2. místo

  9. kategorie

  Zuzana Kamlarová                                   (Štědroňová)                 1. místo s postupem

  Hra na zobcovou flétnu

  2. kategorie

  Johana Kovářová                                     (Štědroňová)                 1. místo s postupem

  3. kategorie

  Karolína Babuňková                               (Kocůrek)                        2. místo

  Dorota Fabiánová                                    (Nováková)                    2. místo

  Veronika Heldesová                                (Nováková)                    3. místo

  6. kategorie

  Sabrina Antonová                                    (Nováková)                    1. místo

  7. kategorie

  Aleš Žák                                                       (Štědroňová)                 2. místo

  8. kategorie

  Eliška Fišnarová                                        (Kocůrek)                        1. místo s postupem

  Barbora Matějíčková                              (Štědroňová)                 2. místo

  10. kategorie

  Jan Šperlich                                                (Štědroňová)                 1. místo s postupem

  Hra na lesní roh

  8. kategorie

  Vilém Kužíla                                               (Kocůrek)                        2. místo

  Hra na trubku

  4. kategorie

  Lucie Sýkorová                                          (Kocůrek)                        1. místo s postupem

  6. kategorie

  Vojtěch Kuba                                             (Bartošek S. ml)            2. místo

  8. kategorie

  David Burda                                               (Bartošek S. ml)            2. místo

  9. kategorie

  Jiří Wagner                                                 (Bartošek S. ml)            2. místo

  Hra na dechové nástroje – krajské kolo – 6. 4. 2022 ZUŠ Zábřeh a 11. 4. ZUŠ Iši Krejčího Olomouc:

  Kategorie:

  Hra na zobcovou flétnu

  2. kategorie

  Johana Kovářová                                     (Štědroňová)                 2. místo

  8. kategorie

  Eliška Fišnarová                                        (Kocůrek)                        3. místo

  10. kategorie

  Jan Šperlich                                                (Štědroňová)                 2. místo

  Hra na trubku

  4. kategorie

  Lucie Sýkorová                                          (Kocůrek)                        2. místo

  Soutěžní přehlídka tanečního oboru – okresní kolo – 18. 3. 2022 Zábřeh

  Kategorie:

  Dětská taneční skupina

  1. kategorie

  Grmolec, Hošková, Vávrová,

  Vočková, Vlček, Selingerová, Janů                   (Kokešová)                     Zlaté pásmo s postupem

  Taneční tvorba a interpretace

  3. kategorie

  Juračka, Kadlecová, Suchomelová,

  Poprachová, Rajnohová, Špatinová,

  Voráčová, Zimolková                                            (Kokešová)                     Zlaté pásmo s postupem *

  4. kategorie

  Bargelová, Hojgrová, Kašparová,

  Vočka, Matušinská, Vočková                             (Kokešová)                     Zlaté pásmo s postupem **

  Adámková, Brázdilová, Ramsey,

  Žalio, Horčičková, Klučková, Kubová

  Trtíková, Všetýčková, Maňák                             (Jirmanová)                   Zlaté pásmo s postupem

  * Ocenění za lehkost v taneční interpretaci

  ** Ocenění za vědomou interpretaci a práci ve skupině

  Soutěžní přehlídka tanečního oboru – krajské kolo – 20. 4. 2022 Prostějov

  Kategorie:

  Dětská taneční skupina

  1. kategorie

  Grmolec, Hošková, Vávrová,

  Vočková, Vlček, Selingerová, Janů                   (Kokešová)                     Stříbrné pásmo *

  Taneční tvorba a interpretace

  3. kategorie

  Juračka, Kadlecová, Suchomelová,

  Poprachová, Rajnohová, Špatinová,

  Voráčová, Zimolková                                            (Kokešová)                     Bronzové pásmo

  4. kategorie

  Bargelová, Hojgrová, Kašparová,

  Vočka, Matušinská, Vočková                             (Kokešová)                     Zlaté pásmo **

  Adámková, Brázdilová, Ramsey,

  Žalio, Horčičková, Klučková, Kubová

  Trtíková, Všetýčková, Maňák                             (Jirmanová)                   Zlaté pásmo ***

  * Ocenění za hravost a využití rekvizit

  ** Ocenění za vzájemné vztahy ve skupině

  *** Ocenění za tvořivé zpracování námětu

  Ostatní soutěže

  Mládí a Bohuslav Martinů Polička 2022

  4. kategorie

  Vojtěch Faltus                                                         (Johnová)                       Zlaté pásmo *

  * Speciální cena poroty za vynikající výkon

  Mezinárodní klavírní soutěž Pro Bohemia Ostrava 10. 4. 2022

  2. kategorie

  Sofia Horčicová                                                       (Švédová)                       Čestné uznání 2. stupně

  Pianoforte Per Tutti Příbor 2022

  3. kategorie

  Eliška Krillová a Jan Paloncý                               (Valentová)                   Zlaté pásmo

  Per Quattro Mani Praha 2022

  3. kategorie

  Eliška Krillová a Jan Paloncý                               (Valentová)                   2. cena

  Dvořákův Lipník 2022

  3. kategorie

  Eliška Krillová a Jan Paloncý                               (Valentová)                   1. cena *

  * zvláštní cena za provedení skladby A. Dvořáka