Základní umělecká škola, Šumperk
   Kontakty
  ZUŠ Šumperk
    Žerotínova 11
    787 01   Šumperk
    tel: +420 583 214 361
    mobil: +420 602 807 998
   
  5/5
  Pramet - sponzor školy ZUŠ Šumperk
  Nadace Karla Komárka
  ing.Blažek - sponzor školy ZUŠ Šumperk
  Alois Pospíšil - sponzor školy ZUŠ Šumperk
  • Přidáno: 25.06.2015   |   84 čtení / zobrazení
  Konec školního roku pro některé žáky školy již 24. června 2015

  Ředitelské volno v Šumperku ve dnech
  25. – 26. června 2015 a 29. – 30. června 2015. >>>>


  Ředitel Základní umělecké školy, Šumperk, Žerotínova 11 vyhlašuje v souladu s ustanovením § 24 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ředitelské volno na dny 25., 26., 29. a 30. června 2015. Ředitelské volno se týká žáků, kteří navštěvují výuku v Šumperku.

  Důvodem k vyhlášení volna bude rozsáhlá rekonstrukce interiéru budovy školy v ulici Žerotínova 11, při níž doje k výměně odpadů, rozvodů vody, elektroinstalace, osvětlení a vzduchotechniky. Zároveň proběhne rekonstrukce vstupních vrat do budovy. Práce budou probíhat od konce června do 21. srpna tak, abychom mohli zahájit nový školní rok v opravené budově.

  S ohledem na celkovou náročnost prací bude omezen prázdninový provoz – provizorní kancelář bude sídlit v prostorách učeben výtvarného oboru na adrese Dr. E. Beneše 1, Šumperk (vchod ze dvora mezi budovou 1. ZŠ a Okresního soudu).

  O prázdninách nebude v provozu pevná telefonní linka, komunikace bude možná pouze přes mobilní telefon +420 608 998 nebo e-mailem skola@zus-sumperk.cz.

  Začátek školního roku proběhne v řádných termínech a snad v novém. Dovolujeme si požádat rodiče, žáky i veřejnost o vstřícnost, trpělivost a porozumění. Naší společnou snahou je zcela určitě, aby se děti vzdělávaly v odpovídajícím příjemném prostředí.