Kontakty
ZUŠ Šumperk
  Žerotínova 11
  787 01   Šumperk
  tel: +420 583 214 361
  mobil: +420 602 807 998
 
 Kalendář
Pramet - sponzor školy ZUŠ Šumperk
Hudební centrum - sponzor školy ZUŠ Šumperk
Pramet - sponzor školy ZUŠ Šumperk
Uvax - sponzor školy ZUŠ Šumperk
ing.Blažek - sponzor školy ZUŠ Šumperk
Urdiamant - sponzor školy ZUŠ Šumperk
Master Bike - sponzor školy ZUŠ Šumperk
Alois Pospíšil - sponzor školy ZUŠ Šumperk
Přihlášení do žákovských knížek pro rodiče, žáky
 Aktuality
ZUŠ Open 2017ZUŠ Open 2017 - Vystoupení žáků školy na Hlavní třídě dne 30.5.2017. Hudební i taneční program.
 
Pohádka O dvanácti měsíčkáchPohádka O dvanácti měsíčkách - Budeme hrát v 8:30 a 10 h ve dnech 9. 5.-11. 5., 15. 5.- 16. 5. v sále naší školy.
 
FotosoutěžFotosoutěž - Zapojte se do školní fotosoutěže a vyhrajte zajímavé ceny!
 Sponzoři školy:
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
  
 Divadlo - fotky
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
  
ZUŠ Open - Představení přímo na Hlavní třídě

ZÁPIS DO HUDEBNÍHO OBORU PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/18

ŘEDITEL

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, ŠUMPERK, ŽEROTÍNOVA 11
 
vyhlašuje
 
ZÁPIS

do přípravného ročníku hudebního oboru

a


TALENTOVOU ZKOUŠKU

pro přijetí ke studiu v I. a II. stupni hudebního oboru

pro školní rok 2017/2018

ve dnech 15. - 19. května 2017

od 15:00 - 18:00 hod.

v budově Základní umělecké školy, Šumperk, Žerotínova 11


Bližší informace: +420 583 214 361; +420 602 807 998
http://www.zus-sumperk.cz
 
Ke studiu se žáci přihlašují závaznou písemnou přihláškou na předepsaném tiskopise, kterou za nezletilého podepisují jeho rodiče nebo jiní zákonní zástupci. K vyplnění přihlášky je nutné mít k dispozici rodné číslo dítěte. Žáci jsou ke studiu přijímáni na základě úspěšně vykonané talentové (přijímací) zkoušky.

O přijetí (zařazení žáka do výuky ke konkrétnímu vyučujícímu), resp. nepřijetí (zařazení do databáze nepřijatých uchazečů, kteří mohou být přijati v případě uvolnění kapacity školy) ke studiu jsou zákonní zástupci vyrozuměni v posledním týdnu měsíce srpna, popř. v první polovině měsíce září prostřednictvím webových stránek a informačních vývěsek školy.


PaedDr. František Havelka, Ph.D.
ředitel školy

Dvakrát první v krajském kole

11. března 2017 se v Zábřeze konalo krajské kolo soutěže základních uměleckých škol ve hře na kytaru, na němž nás reprezentovala Nicol Pleyerová a Richard Kolář (oba jsou ze třídy Elišky Strachotové). Oba naši zástupci získali ve své kategorii krásné první místo a Richard Kolář navíc postoupil do ústředníhi kola. Moc děkujeme za skvělou reprezentaci školy a přejeme hodně úspěchů.

Krajské kolo soutěže ZUŠ ve hře na smyčcové nástroje

4. a 5. dubna 2017 se v Olomouci konalo krajské kolo soutěže základních uměleckých škol ve hře na smyčcové nástroje. Naši školu zastupovaly Klára Sovadinová a Lenka Šimová - obě ze třídy Miloslavy Váňová. Děvčata předvedla za klavírního doprovodu Jany Ristovské velmi hezké výkony. Klára Sovadinová získala 1. cenu ve své kategorii a Lenka Šimová se umístila na krásném 2. místě. Oběma žákyním i pedagogům děkujeme za reprezentaci školy.

Koncert klavírních korepetic a čtyřruční hry

Jako každý rok i tentokrát se žáci klavírního oddělení představí jako hráči komorní hudby nebo jako korepetitoři. Koncert se koná 26. dubna 2017 v 18:00 v Klášterním kostele a můžete se těšit na zajímavý a pestrý program. více »

Absolventský koncert

Další z absolvetských koncertů se uskuteční 25. dubna 2017 v 18:00. Tentokrát Klášterní kostel rozezní tóny klavíru a zpěvu. Na koncertě se představí žáci paní učitelky D. Davidové a Y. Jurčíkové. více »

Absolvetský koncert

20. dubna 2017 bude od 18:00 Klášterní kostel patřit absolvetům z houslové třídy paní učitelky S. Akritidu. Přijďte podpořit mladé houslisty. více »

Třídní besídka

Klarinetisté, saxofonisté a flétnisté ze třídy pana učitele J. Hlocha vás srdečně zvou na třídní besídku, která se koná 20. dubna 2017 v 17:00 v koncertním sále školy. více »

Absolvetský koncert

Žáci ze tříd paní učitelky M. Váňové a L. Nezbedové představí svá absolventská vystoupení v úterý 11. dubna 2017 v 18:00 v kapli klášterního kostela. Budeme rádi, když je příjdete podpořit. více »

Hudební podvečer

V pondělí 10. dubna 2017 bude od 18:00 patřit koncertní sál školy žákům hudebního oboru. Všechny srdečně zveme na jejich koncert. více »

Ocenění Pedagog Olomouckého kraje u nás ve škole

28. března 2017 převzala paní učitelka Jana Valentová za dosavadní výsledky své práce u příležitosti Dne učitelů z rukou hejtmana ocenění Pedagog Olomouckého kraje. Jménem vedení školy, kolegů a žáků děkujeme a přejeme mnoho zdraví, osobní pohody a pracovních úspěchů.Klikněte na fotku - pro zobrazení videa s naší skvělou paní učitelkou Valentovou na TV Morava.

Absolventský koncert

Ve středu 5. dubna 2017 bude Klášterní kostel patřit od 18:00 absolventům ze třídy paní učitelky H. Johnové a Františka Havelky. Všechny srdečně zveme. více »

1234567891011 . . . 141516